All for INN
UE

Największe wrażenie na zewnątrz robią INNowacje płynące ze środka!

Czy wiesz, że aż 71% wielkopolskich przedsiębiorstw z branży meblowej deklaruje, że innowacje produktowe lub procesowe są korzystne dla ich firm? Jednocześnie tylko 4% z nich deklaruje posiadanie własnego działu badawczo-rozwojowego. Tylko przemyślane i dopasowane do realiów zmiany przyniosą wymierne korzyści. Daj się wesprzeć od środka. Bądź INN. Zmień pomysły w skuteczne INNowacje!

O PROGRAMIE

Eksperci Concordia Design oraz Lab150 połączyli siły, potencjał oraz idee tworząc Projekt INN, czyli All for INNovators – program wsparcia rozwoju 20 firm z terenu Wielkopolski.

Dlaczego All?
Bo wspieramy zarówno merytorycznie, jak i praktycznie oraz infrastrukturalnie. Nasi doświadczeni Eksperci dbają o badania konsumenckie i dogłębne poznanie użytkownika końcowego usług lub produktów dołączającej do programu firmy. Działamy od audytu przez profesjonalne prototypowanie i testowanie produktów oraz usług w przestrzeniach Lab150, po pełne wdrożenie i komercjalizację.

Dlaczego INN?
Bo pomagając precyzować, projektować i wdrażać innowacje nie działamy, jak zewnętrzna firma. Przyjmujemy Waszą perspektywę. Podchodzimy indywidualnie. Jesteśmy z Wami na każdym etapie. Działamy od środka, aby coś, co wydaje się być dobrym pomysłem, przekuć w plan, w prototyp, w pilotaż, a wreszcie… w rzeczywistość.

Infrastruktura Lab150

2 lata wsparcia (56h/mies.)

Indywidualny plan inkubacji

Networking

Usługi badawcze

Dedykowane szkolenia i coaching C-lvl

Poznaj obszary, do których skierowany jest Projekt INN:

 • Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów
 • Wyspecjalizowane procesy logistyczne
 • Nowoczesne technologie medyczne
 • Rozwój oparty na ICT
 • Przemysł jutra
 • Wnętrza przyszłości

Uzyskaj wsparcie doradcze

Projekt INN zapewnia bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe. Podnieś swoje kompetencje w zakresie rozwoju i innowacji! Zarejestruj swoją firmę w programie. Skorzystaj z usług szkoleniowych w takich obszarach jak: efektywny zespół, strategia innowacji, nowoczesny marketing. W każdym miesiącu dedykujemy Twojej firmie indywidualne sesje doradcze, usługi doradczo - informacyjne z zakresu pomocy publicznej, źródeł dofinansowania, wsparcia prawnego itp.

Inkubacja bez konieczności najmu przestrzeni? To możliwe!

Specjalistyczna infrastruktura z prototypownią i biblioteką materiałową, pozwala na mapping 3D czy badania akustyczne. Jak jeszcze możemy wesprzeć Twój projekt?

Poznaj więcej możliwości Lab150

Jedyną stałą jest zmiana. Bądź zmianą. Bądź INN.

Wypełnij formularz i zgłoś się do programu wsparcia rozwoju biznesu. Zostań jedną z 20 firm, które jako pierwsze rozpoczną Projekt INN. Zostań Pionierem wielkopolskiej INNowacji!  Aktualizacje w Programie Inn

  Zmiana w regulaminie (21.07.2021)

  Organizator Programu, działając na podstawie § 5 ust. 4 zd. 1 REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE pn. „ALL FOR INNOVATORS”: „Wsparcie rozwojowe wielkopolskich firm z sektora MŚP w ramach kompleksowego programu inkubacji realizowanego przez Pro Design Sp. z o.o.” (RPWP.01.03.01-30-0009/20) realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwanego dalej: „Regulaminem”), z uwagi na niewybranie w pierwszym naborze maksymalnej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20), informuje niniejszym o tym, że w okresie od dnia 21.07.2021 r. do dnia 28.07.2021 r. przeprowadzony będzie nabór uzupełniający celem wyłonienia maksymalnej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20).

  Do naboru uzupełniającego znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jego celem nie jest już wybór 20 Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie, a wybór takiej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie, która stanowi różnicę między maksymalną liczbą Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20), a liczbą Wnioskodawców zakwalifikowanych do Programu w pierwszym naborze.

  Zmiana w regulaminie (13.07.2021)

  Organizator Programu, działając na podstawie § 5 ust. 4 zd. 1 REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE pn. „ALL FOR INNOVATORS”: „Wsparcie rozwojowe wielkopolskich firm z sektora MŚP w ramach kompleksowego programu inkubacji realizowanego przez Pro Design Sp. z o.o.” (RPWP.01.03.01-30-0009/20) realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwanego dalej: „Regulaminem”), z uwagi na niewybranie w pierwszym naborze maksymalnej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20), informuje niniejszym o tym, że w okresie od dnia 12.07.2021 r. do dnia 20.07.2021 r. przeprowadzony będzie nabór uzupełniający celem wyłonienia maksymalnej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20).

  Do naboru uzupełniającego znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jego celem nie jest już wybór 20 Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie, a wybór takiej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie, która stanowi różnicę między maksymalną liczbą Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20), a liczbą Wnioskodawców zakwalifikowanych do Programu w pierwszym naborze.

  Zmiana w regulaminie (2.07.2021)

  Wsparcie rozwojowe wielkopolskich firm z sektora MŚP w ramach kompleksowego programu inkubacji realizowanego przez Pro Design Sp. z o.o.” (RPWP.01.03.01-30-0009/20) realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwanego dalej: „Regulaminem”), z uwagi na niewybranie w pierwszym naborze maksymalnej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20), informuje niniejszym o tym, że w okresie od dnia 02.07.2021 r. do dnia 09.07.2021 r. przeprowadzony będzie nabór uzupełniający celem wyłonienia maksymalnej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20).

  Do naboru uzupełniającego znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jego celem nie jest już wybór 20 Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie, a wybór takiej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie, która stanowi różnicę między maksymalną liczbą Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20), a liczbą Wnioskodawców zakwalifikowanych do Programu w pierwszym naborze.

  Zmiana w regulaminie (19.04.2021)

  Organizator Programu, działając na podstawie § 5 ust. 4 zd. 1 REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE pn. „ALL FOR INNOVATORS”: „Wsparcie rozwojowe wielkopolskich firm z sektora MŚP w ramach kompleksowego programu inkubacji realizowanego przez Pro Design Sp. z o.o.” (RPWP.01.03.01-30-0009/20) realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwanego dalej: „Regulaminem”), z uwagi na niewybranie w pierwszym naborze maksymalnej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20), informuje niniejszym o tym, że w okresie od dnia 19.04.2021 r. do dnia 10.05.2021 r. przeprowadzony będzie nabór uzupełniający celem wyłonienia maksymalnej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20). Nabór formularzy zgłoszeniowych potrwa do dnia 30.04.2021 r.”

  Do naboru uzupełniającego znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jego celem nie jest już wybór 20 Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie, a wybór takiej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie, która stanowi różnicę między maksymalną liczbą Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20), a liczbą Wnioskodawców zakwalifikowanych do Programu w pierwszym naborze.

  Zmiana w regulaminie (2.04.2021)

  Organizator Programu, działając na podstawie § 11 ust. 2 REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE pn. „ALL FOR INNOVATORS”: „Wsparcie rozwojowe wielkopolskich firm z sektora MŚP w ramach kompleksowego programu inkubacji realizowanego przez Pro Design Sp. z o.o.” (RPWP.01.03.01-30-0009/20) realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwanego dalej: „Regulaminem”) dokonuje w nim, z dniem 02.04.2021, następującej zmiany:

  1) przepis § 5 ust. 3 Regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Rekrutacja organizowana jest poprzez Biuro Programu, począwszy od 26.03.2021 r. i trwa do 16.04.2021 r., kiedy wyłonionych zostanie 20 inkubowanych w ramach Programu firm. Nabór formularzy zgłoszeniowych trwa do dnia 12.04.2021 r.”

  Subscribe to our newsletter