Budowanie Zespołu | Concordia Design

Budowanie i wzmacnianie kompetencji zespołu

“Praca zespołowa to paliwo, które pozwala zwykłym ludziom na osiąganie niezwykłych rezultatów.” Andrew Carnegie.

Słowo klucz do budowania idealnego zespołu projektowego to RÓŻNORODNOŚĆ. Różnorodny zespół jest bardziej produktywny i twórczy, a także łatwiej i chętniej wychodzi poza utarte schematy.
Skontaktuj się z nami

Szukasz klucza do budowania idealnego zespołu projektowego?

1. RÓŻNORODNOŚĆ

Wiemy, że różnorodny zespół jest bardziej produktywny i twórczy, a także łatwiej i chętniej wychodzi poza utarte schematy.

Ważne żeby osoby pracujące w zespole projektowym różniły się pod kątem osobowości, talentów czy stylów myślenia i działania.

Narzędziami, które pomagają w mapowaniu i zabezpieczeniu różnorodności w zespole są między innymi badania: FRIS (określający style myślenia i działania) lub Gallup (określający talenty i mocne strony).

2. INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

Różnorodność powinna być także zapewniona przez interdyscyplinarność i różne kompetencje oraz różnorodność doświadczeń zawodowych, że stanowisko, staż itp.

3. MOTYWACJA  ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

Wspieramy Cię zarówno w realizacji celu, wypracowaniu komunikacji w zespole oraz ustaleniu zasadach, wg których chcemy pracować. Jednocześnie dbamy o ludzi uczestniczących w procesie na każdym jego etapie.

Jak możemy Cię wesprzeć?

  • badamy indywidualne i zespołowe kompetencje za pomocą badania FRIS, Gallup, Assessment Center
  • podnosimy kompetencje leaderskie w obszarze leadership m.in. z: zarządzania rozproszonymi strukturami, kultury feedbacku, motywacji, rezyliencji, empatii
  • wspieramy w budowaniu zespołów projektowych w oparciu o niezbędne kompetencje
  • niezależnie, czy są to zespoły stacjonarne, hybrydowe, czy zdalne - integrujemy ich członków wykorzystując nasze autorskie metody
  • przeprowadzamy zespoły przez trudne momenty - wspieramy Cię z wdrożeniem zmiany i sytuacjami konfliktowymi w zespole
  • inspirujemy i dbamy o rozwój kompetencji Twojego zespołu

Napisz do nas

Masz pytania, potrzeby, lub chcesz po prostu wpaść na kawę? Napisz do nas!


    Subscribe to our newsletter