Konsulting

Współtworzymy innowacje poprzez rozwiązywanie autentycznych problemów biznesowych i społecznych.

Współtworzymy innowacje poprzez rozwiązywanie autentycznych problemów biznesowych i społecznych.

Działamy w oparciu o synergię metodologii
pracy design thinking, service design, user experience,
czy design driven innovation.

Działamy w oparciu o synergię metodologii pracy design thinking, service design, user experience, czy design driven innovation.

JAKO PIERWSI W POLSCE ODKRYLIŚMY WARTOŚĆ DESIGNU
W TWORZENIU INNOWACJI BIZNESOWYCH I SPOŁECZNYCH.

Podstawą naszych kompetencji jest wiedza zdobyta na bazie współpracy z międzynarodowymi ekspertami i doświadczenie w projektach dla ponad 100 firm z kilkunastu branż. Zajmujemy się wdrażaniem zmian w oparciu o metody myślenia projektowego (w tym design thinking).
W czasie pracy przechodzimy przez kolejne etapy metodologii: od eksploracji i badania przez kreację i analizę, aż do wdrożenia (prototypowania i testowania). Dzięki temu pracownicy stają się ambasadorami zmian w firmach - znają metody i narzędzia, które mogą wykorzystać. W ten sposób tworzymy nową kulturę innowacji.

JAKO PIERWSI W POLSCE ODKRYLIŚMY WARTOŚĆ DESIGNU W TWORZENIU INNOWACJI BIZNESOWYCH I SPOŁECZNYCH.

Podstawą naszych kompetencji jest wiedza zdobyta na bazie współpracy z międzynarodowymi ekspertami i doświadczenie w projektach dla ponad 100 firm z kilkunastu branż. Zajmujemy się wdrażaniem zmian w oparciu o metody myślenia projektowego (w tym design thinking). W czasie pracy przechodzimy przez kolejne etapy metodologii: od eksploracji i badania przez kreację i analizę, aż do wdrożenia (prototypowania i testowania). Dzięki temu pracownicy stają się ambasadorami zmian w firmach - znają metody i narzędzia, które mogą wykorzystać. W ten sposób tworzymy nową kulturę innowacji.

CZŁOWIEK W CENTRUM

Rozwijamy nowe produkty, usługi i marki mając przed sobą wizję człowieka z jego potrzebami. stawiamy na indywidualne podejście do każdego tematu i zadania. Wspieramy tworzenie kultury organizacji skoncentrowanej na tworzeniu unikalnych doświadczeń dla użytkownika.

Rozwijamy nowe produkty, usługi i marki mając przed sobą wizję człowieka z jego potrzebami. stawiamy na indywidualne podejście do każdego tematu i zadania. Wspieramy tworzenie kultury organizacji skoncentrowanej na tworzeniu unikalnych doświadczeń dla użytkownika.

ATUTY

Wyjątkowość metodologii polega na dogłębnym obserwowaniu, analizowaniu i zrozumieniu potrzeb człowieka przy wykorzystaniu różnych metod i narzędzi badawczych. Bardzo łatwo można też weryfikować założenia, testować nowe rozwiązania w praktyce i minimalizować ryzyko wprowadzania zmian.

Wyjątkowość metodologii polega na dogłębnym obserwowaniu, analizowaniu i zrozumieniu potrzeb człowieka przy wykorzystaniu różnych metod i narzędzi badawczych. Bardzo łatwo można też weryfikować założenia, testować nowe rozwiązania w praktyce i minimalizować ryzyko wprowadzania zmian.

PRZEZNACZENIE

Działanie oparte o design pozwala w łatwy sposób wdrożyć zmianę, zaimplementować innowację w firmie lub zaprojektować produkt, usługę czy komunikację. Design Management to sprawdzona metodologia, z której skorzystało wiele innowacyjnych firm takich jak: SAP, Samsung, Procter & Gamble czy LEGO. 

Działanie oparte o design pozwala w łatwy sposób wdrożyć zmianę, zaimplementować innowację w firmie lub zaprojektować produkt, usługę czy komunikację. Design Management to sprawdzona metodologia, z której skorzystało wiele innowacyjnych firm takich jak: SAP, Samsung, Procter & Gamble czy LEGO.