Warsztat archiwalny. Sprawdź naszą aktualną ofertę.

Warsztat archiwalny. Sprawdź naszą aktualną ofertę.

Prowadzący: Marta Skowrońska i Wojciech Ozdowski

Badania wspierające innowacyjność

Cena: 690 zł + 23% VAT
Cena: 690 zł + 23% VAT

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Większość sondaży pokazywała, że wybory w USA wygra Hillary Clinton. Jednak okazało się, że big data i sondaże się myliły i wygrał Donald Trump. To pokazuje, że dane ilościowe są często nieprawidłowe. W badaniach warto skupić się na jakości, a nie na ilości, dzięki czemu możemy dojść do bardzo ciekawych insightów/spostrzeżeń konsumenckich, których na pierwszy rzut oka nie widać.
Głównym problemem jest fakt, że często niezbyt dokładnie znamy naszych odbiorców, nie rozumiemy ich potrzeb i nie wiemy, jak na nie odpowiadać. Podczas warsztatów poznasz metody oparte na empatycznym wczuwaniu się, nauczysz się rozpoznawać potrzeby oraz definiować problemy i wyzwania.

BADANIA

Podczas warsztatów zajmiemy się badaniami w metodykach myślenia projektowego: design thinking oraz service design. Badania kojarzą się z ankietami i udzielaniem odpowiedzi na zadawane pytania. Nie zawsze wydają się wiarygodne, szczególnie kiedy szuka się nowych rozwiązań.  Podczas warsztatów nauczymy, jak przeprowadzać badania, w których uczestnicy mówią więcej, odkrywają nisze, naprowadzają na rozwiązania, a nawet je kreują. Badania często postrzegane są jako koszt i zbędny wydatek. Uzasadnimy sensowność ich stosowania na poszczególnych etapach projektowania rozwiązań (produkt/usługa), pokażemy jak robić je samodzielnie i niskim kosztem.

CEL WARSZTATÓW

Weź udział w warsztatach, jeśli ważne są dla Ciebie następujące zagadnienia:
- Zrozumienie roli i znaczenia badań w procesach projektowania produktu, usługi i jego implementacjach.
- Dostarczanie wiedzy o produkcie w wymiarze funkcjonalnym, ergonomicznym, sensorycznym i użytecznościowym.
- Poznanie i zrozumienie potrzeb użytkownika/klienta produktu i usługi w całej złożoności odbiorcy jako człowieka, a nie tylko postrzeganie go jako konsumenta.
- Analiza doświadczeń i emocji w kontakcie z przedmiotem/ usługą/ marką.
- Wyciąganie wniosków, definiowanie spostrzeżeń konsumenckich, diagnoza problemów i wyzwań projektowych. W jaki sposób badania pomagają rozwiązywać problemy, projektować rozwiązania oraz podejmować decyzje. 

DLA KOGO?

Warsztaty zostały stworzone dla brand i product managerów, strategów i planistów.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH 

Warsztat może byś sfinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębierczości. Więcej szczegółów:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

http://warp.org.pl/dotacje/uslugi-rozwojowe/

 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Większość sondaży pokazywała, że wybory w USA wygra Hillary Clinton. Jednak okazało się, że big data i sondaże się myliły i wygrał Donald Trump. To pokazuje, że dane ilościowe są często nieprawidłowe. W badaniach warto skupić się na jakości, a nie na ilości, dzięki czemu możemy dojść do bardzo ciekawych insightów/spostrzeżeń konsumenckich, których na pierwszy rzut oka nie widać.
Głównym problemem jest fakt, że często niezbyt dokładnie znamy naszych odbiorców, nie rozumiemy ich potrzeb i nie wiemy, jak na nie odpowiadać. Podczas warsztatów poznasz metody oparte na empatycznym wczuwaniu się, nauczysz się rozpoznawać potrzeby oraz definiować problemy i wyzwania.

BADANIA

Podczas warsztatów zajmiemy się badaniami w metodykach myślenia projektowego: design thinking oraz service design. Badania kojarzą się z ankietami i udzielaniem odpowiedzi na zadawane pytania. Nie zawsze wydają się wiarygodne, szczególnie kiedy szuka się nowych rozwiązań.  Podczas warsztatów nauczymy, jak przeprowadzać badania, w których uczestnicy mówią więcej, odkrywają nisze, naprowadzają na rozwiązania, a nawet je kreują. Badania często postrzegane są jako koszt i zbędny wydatek. Uzasadnimy sensowność ich stosowania na poszczególnych etapach projektowania rozwiązań (produkt/usługa), pokażemy jak robić je samodzielnie i niskim kosztem.

CEL WARSZTATÓW

Weź udział w warsztatach, jeśli ważne są dla Ciebie następujące zagadnienia:
- Zrozumienie roli i znaczenia badań w procesach projektowania produktu, usługi i jego implementacjach.
- Dostarczanie wiedzy o produkcie w wymiarze funkcjonalnym, ergonomicznym, sensorycznym i użytecznościowym.
- Poznanie i zrozumienie potrzeb użytkownika/klienta produktu i usługi w całej złożoności odbiorcy jako człowieka, a nie tylko postrzeganie go jako konsumenta.
- Analiza doświadczeń i emocji w kontakcie z przedmiotem/ usługą/ marką.
- Wyciąganie wniosków, definiowanie spostrzeżeń konsumenckich, diagnoza problemów i wyzwań projektowych. W jaki sposób badania pomagają rozwiązywać problemy, projektować rozwiązania oraz podejmować decyzje. 

DLA KOGO?

Warsztaty zostały stworzone dla brand i product managerów, strategów i planistów.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH 

Warsztat może byś sfinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębierczości. Więcej szczegółów:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

http://warp.org.pl/dotacje/uslugi-rozwojowe/

 

Program

Blok I

Rozpoznanie potrzeb - poznanie narzędzi metodologii DesignThinking umożliwiającej szybkie rozpoznawanie potrzeb użytkowników i klientów.

- storytelling

- service safari

- shadowing

- mapa podróży klienta

- wywiady kontekstowe

- mobile etnography

Przeprowadzenie ćwiczenia na wybranych narzędziach.

Blok II

Sesje współtworzenia - skuteczna metoda badawcza służąca rozpoznawaniu potrzeb i generowaniu rozwiązań przez uczestników badań.

Blok III

Badania stosowane powszechnie
- jakościowe metody badawcze:
indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) i zogniskowany wywiad grupowy (FGI), a metody wykorzystywane w DT, SD.

Proadzący: Wojciech Ozdowski

Trener Design Thinking i badacz w zespole Concordia Design Consulting. Ukończył psychologię na Uniwersytecie SWPS.

Uczestniczył w procesach strategicznych i  rozwoju nowego produktu / usługi opartych o metodologię design thinking m.in. dla firm z branży oświetleniowej, medycznej, wyposażenia wnętrz, IT, w tym Kanlux, Bolsius, Harpo, oraz instytucji, Miasta Poznań, Uniwersytetu SWPS, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Obszary zainteresowań i aktywności: badania kultury organizacji, współtworzenie zespołów zadaniowych/projektowych, wpływ stresu na dobrostan człowieka, komunikacja między ludźmi i wgląd w siebie jako najważniejsze narzędzia rozwoju potencjału człowieka.

Proadzący: Wojciech Ozdowski

Trener Design Thinking i badacz w zespole Concordia Design Consulting. Ukończył psychologię na Uniwersytecie SWPS.

Uczestniczył w procesach strategicznych i  rozwoju nowego produktu / usługi opartych o metodologię design thinking m.in. dla firm z branży oświetleniowej, medycznej, wyposażenia wnętrz, IT, w tym Kanlux, Bolsius, Harpo, oraz instytucji, Miasta Poznań, Uniwersytetu SWPS, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Obszary zainteresowań i aktywności: badania kultury organizacji, współtworzenie zespołów zadaniowych/projektowych, wpływ stresu na dobrostan człowieka, komunikacja między ludźmi i wgląd w siebie jako najważniejsze narzędzia rozwoju potencjału człowieka.

Prowadząca: Marta Skowrońska

Doktor socjologii, pracuje jako adiunkt w Instytucie Socjologii UAM; wykładowca School of Form, tłumaczka. Autorka prac na temat relacji człowieka z kulturą materialną. Interesuje się życiem codziennym, zwłaszcza w kontekście zamieszkiwania i komfortu. 

Łączy zainteresowania naukowe z pracą konsultingową dla firm. Prowadziła kilkanaście projektów badawczych związanych z tematyką zamieszkiwania, codzienności i stylów życia. Autorka kilku analiz eksperckich na temat wnętrz mieszkalnych. Specjalizuje się w badaniach jakościowych: etnografii, badaniach ewaluacyjnych, diagnozie partycypacyjnej. Współpracuje m.in. z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „Ę” jako członek zespołu „Latających Socjologów”.  

Prowadząca: Marta Skowrońska

Doktor socjologii, pracuje jako adiunkt w Instytucie Socjologii UAM; wykładowca School of Form, tłumaczka. Autorka prac na temat relacji człowieka z kulturą materialną. Interesuje się życiem codziennym, zwłaszcza w kontekście zamieszkiwania i komfortu. 

Łączy zainteresowania naukowe z pracą konsultingową dla firm. Prowadziła kilkanaście projektów badawczych związanych z tematyką zamieszkiwania, codzienności i stylów życia. Autorka kilku analiz eksperckich na temat wnętrz mieszkalnych. Specjalizuje się w badaniach jakościowych: etnografii, badaniach ewaluacyjnych, diagnozie partycypacyjnej. Współpracuje m.in. z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „Ę” jako członek zespołu „Latających Socjologów”.  

Info oranizacyjne

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: marcelina@concordiadesign.pl

Cena warsztatów: 690 zł netto.
W cenie warsztatów są materiały szkoleniowe i certyfikat. Istnieje możliwość doliczenia opłaty za parking do fv, koszt to 5 zł za godzinę.

 

Warsztaty odbywają się w sali warsztatowej Concordia Design. Zajęcia rozpoczniemy o 9.00 i skończymy 17.00. W programie są 2 przerwy kawowe i przerwa na lunch w restauracji Concordia Taste. 

Info oranizacyjne

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: marcelina@concordiadesign.pl

Cena warsztatów: 690 zł netto.
W cenie warsztatów są materiały szkoleniowe i certyfikat. Istnieje możliwość doliczenia opłaty za parking do fv, koszt to 5 zł za godzinę.

 

Warsztaty odbywają się w sali warsztatowej Concordia Design. Zajęcia rozpoczniemy o 9.00 i skończymy 17.00. W programie są 2 przerwy kawowe i przerwa na lunch w restauracji Concordia Taste. 

...

Zobacz także

Zobacz także

2018-03-31

Projektowanie produktu, czyli jak projektować rzeczy ważne i ważniejsze.

Kiedy: do ustalenia
Prowadzący: Anna Wróblewska i Mikołaj Wierszyłłowski
Cena: 1690 zł + 23% VAT
Ilość miejsc: 20