Warsztat archiwalny. Sprawdź naszą aktualną ofertę.

Warsztat archiwalny. Sprawdź naszą aktualną ofertę.

Prowadzący: Anna Wróblewska i Mikołaj Wierszyłłowski

Projektowanie produktu, czyli jak projektować rzeczy ważne i ważniejsze.

Cena: 1690 zł + 23% VAT
Cena: 1690 zł + 23% VAT

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Wyjątkowe, 3-dniowe warsztaty, które poprowadzi ekspertka design thinking – Anna Wróblewska oraz projektant i architekt Mikołaj Wierszyłłowski.
Warsztaty powstały w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby osób związanych z projektowaniem. Dlaczego? W projektowaniu produktów sam wygląd już dawno przestał się liczyć. Na sukces danego przedmiotu czy urządzenia musi składać się szereg czynników. Przede wszystkim jednak, ważne jest, aby odpowiadały one na potrzeby użytkownika.
I właśnie na tym skupimy się na warsztatach! Jak słuchać i rozumieć swoich klientów i tworzyć dla nich pożądane produkty? Pomoże w tym metodologia Design Thinking.


DESIGN THINKING W PROJEKTOWANIU

Design thinking to metodologia pracy, która wykorzystuje naturalne predyspozycje projektantów oraz wypracowane przez nich narzędzia w celu rozwiązywania problemów i tworzenia innowacji nie tylko w zakresie wyglądu czy użyteczności produktu, ale także strategii działania, rozwoju nowych usług, usprawniania procesów, czy metod działania.
Podczas trzydniowego warsztatu uczestnicy przejdą w przyśpieszonej formie proces projektowy – od etapu eksploracji, kreacji i analizy, aż do prototypowania i testowania, które przygotowuje do wdrożenia pomysłu w życie.
W metodologii design thinking kluczowe jest skupienie się na procesie, czyli sposobie dochodzenia do rozwiązań. Aby wzmocnić szansę na sukces, uczestnicy będą pracować w multidyscyplinarnych zespołach pod okiem projektanta i badacza/socjologa.

 

Aby tworzyć produkty które będą odnosiły sukces na rynku nauczą się:
Definiować problem, badać i rozpoznawać potrzeby użytkowników.
Stawiać odpowiednie pytania.
Przeprowadzać samodzielne badania potrzeb użytkownika.
Pracować w multidyscyplinarnnym zespole i samemu takie zespoły tworzyć.
Zarządzać procesem powstawania nowego produktu od fazy koncepcji, aż po wdrożenie.
Wykorzystywać techniki kreatywne i właściwie dopasowywać je do swoich potrzeb.
Prototypować i testować – usprawniać swoje pomysły i konfrontować je z oczekiwaniami klienta.
Projektować produkty wartościowe dla klienta – czyli takie, które zostały stworzone, aby rozwiązywać jego problemy i trafiać w jego zdiagnozowane potrzeby.
Prototypować, testować i powtarzać wszystko od początku… aż do osiągnięcia jak najlepszego produktu 

DLA KOGO?

Warsztaty zostały stworzone dla projektantów, brand managerów, studentów wzornictwa, menedżerów rozwoju nowego produktu oraz menedżerów produktu.

3 DNI WARSZTATÓW 

Warsztaty są rozłożone na 3 dni. Uczestnicy będą pracować na autentycznym case study i nauczą się przeprowadzania całego procesu projektowego pod okiem doświadczonego projektanta, badacza oraz design managera.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH 

Warsztat może byś sfinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębierczości. Więcej szczegółów:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

http://warp.org.pl/dotacje/uslugi-rozwojowe/

 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Wyjątkowe, 3-dniowe warsztaty, które poprowadzi ekspertka design thinking – Anna Wróblewska oraz projektant i architekt Mikołaj Wierszyłłowski.
Warsztaty powstały w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby osób związanych z projektowaniem. Dlaczego? W projektowaniu produktów sam wygląd już dawno przestał się liczyć. Na sukces danego przedmiotu czy urządzenia musi składać się szereg czynników. Przede wszystkim jednak, ważne jest, aby odpowiadały one na potrzeby użytkownika.
I właśnie na tym skupimy się na warsztatach! Jak słuchać i rozumieć swoich klientów i tworzyć dla nich pożądane produkty? Pomoże w tym metodologia Design Thinking.


DESIGN THINKING W PROJEKTOWANIU

Design thinking to metodologia pracy, która wykorzystuje naturalne predyspozycje projektantów oraz wypracowane przez nich narzędzia w celu rozwiązywania problemów i tworzenia innowacji nie tylko w zakresie wyglądu czy użyteczności produktu, ale także strategii działania, rozwoju nowych usług, usprawniania procesów, czy metod działania.
Podczas trzydniowego warsztatu uczestnicy przejdą w przyśpieszonej formie proces projektowy – od etapu eksploracji, kreacji i analizy, aż do prototypowania i testowania, które przygotowuje do wdrożenia pomysłu w życie.
W metodologii design thinking kluczowe jest skupienie się na procesie, czyli sposobie dochodzenia do rozwiązań. Aby wzmocnić szansę na sukces, uczestnicy będą pracować w multidyscyplinarnych zespołach pod okiem projektanta i badacza/socjologa.

 

Aby tworzyć produkty które będą odnosiły sukces na rynku nauczą się:
Definiować problem, badać i rozpoznawać potrzeby użytkowników.
Stawiać odpowiednie pytania.
Przeprowadzać samodzielne badania potrzeb użytkownika.
Pracować w multidyscyplinarnnym zespole i samemu takie zespoły tworzyć.
Zarządzać procesem powstawania nowego produktu od fazy koncepcji, aż po wdrożenie.
Wykorzystywać techniki kreatywne i właściwie dopasowywać je do swoich potrzeb.
Prototypować i testować – usprawniać swoje pomysły i konfrontować je z oczekiwaniami klienta.
Projektować produkty wartościowe dla klienta – czyli takie, które zostały stworzone, aby rozwiązywać jego problemy i trafiać w jego zdiagnozowane potrzeby.
Prototypować, testować i powtarzać wszystko od początku… aż do osiągnięcia jak najlepszego produktu 

DLA KOGO?

Warsztaty zostały stworzone dla projektantów, brand managerów, studentów wzornictwa, menedżerów rozwoju nowego produktu oraz menedżerów produktu.

3 DNI WARSZTATÓW 

Warsztaty są rozłożone na 3 dni. Uczestnicy będą pracować na autentycznym case study i nauczą się przeprowadzania całego procesu projektowego pod okiem doświadczonego projektanta, badacza oraz design managera.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH 

Warsztat może byś sfinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębierczości. Więcej szczegółów:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

http://warp.org.pl/dotacje/uslugi-rozwojowe/

 

PROGRAM

Dzień 1. Eksploracja (empatia i definicja problemów), godz. 09.00 – 17.00

Badania wspierające procesu projektowy  
•    Budowanie zespołów, poznanie się, podział na grupy – 1 h
•    Wstęp do pracy projektowej-  przedstawienie procesu – 1 h
•    Przygotowanie do badań. Wybór tematu i tworzenie pierwszych scenariuszy wywiadów – 1h
•    Zasady prowadzenia wywiadów – 1 h
•    Wywiady w terenie – 1,5 h
•    Przygotowanie wniosków z badań - insightów konsumenckich. Mapa oczekiwań klienta - 1,5h
•    Przerwa na lunch i przerwy kawowe – 1,5 h.

Dzień 2. Kreacja i analiza (generowanie rozwiązań), godz. 09.00 – 17.00

Różne techniki generowania idei. Projektowanie.
Praca na zdefiniowanych wcześniej potrzebach i problemach użytkowników.
•    Wstęp do pracy warsztatowej – praca w grupach - 0,5 h
•    Opracowanie segmentów grup docelowych i portretów klientów – 1 h
•    Wprowadzenie do analizy trendów – 0,5
•    Analiza trendów – praca na mapie kontekstów – 1,5 h
•    Trudności w projektowaniu- czego się wystrzegać, jak nie popełnić błędu- wykład wprowadzający (projektant) - 1h
•    Praca na różnych technikach kreatywnych w celu wygenerowania idei  – 2 h
•    Przerwa na lunch i przerwy kawowe – 1,5 h.

Dzień 3 – Prototypowanie i testowanie (przygotowanie wdrożenia)

•    Wstęp do pracy warsztatowej – praca w grupach - 0,5 h
•    Wybór rozwiązania, dopracowanie pomysłu (moodboardy) – 1h
•    Szkicowanie i Prototypowanie – 1,5h
•    Przygotowanie do testowania i testowanie - 1,5 h
•    Przygotowanie do wdrożenia - korekty prototypów, przygotowanie Briefu projektowego
•    i DNA Designu – 1h
•    Omówienie i podsumowanie całego procesu rozwojowo – projektowego - 1 h
•    Przerwa na lunch i przerwy kawowe – 1,5 h.

PROWADZĄCA

Anna Wróblewska - Partner i szef Concordia Design Konsulting, który uczestniczy w budowaniu strategii firm i zmian strukturalnych w oparciu o nowoczesne metody zarządzania pozyskane od międzynarodowych ekspertów (m.in. Prof. Roberto Vergantiego). Autorka i kierownik merytoryczny pierwszych w Polsce studiów podyplomowych Zarządzanie innowacją. Design Management na Uniwersytecie SWPS.

PROWADZĄCA

Anna Wróblewska - Partner i szef Concordia Design Konsulting, który uczestniczy w budowaniu strategii firm i zmian strukturalnych w oparciu o nowoczesne metody zarządzania pozyskane od międzynarodowych ekspertów (m.in. Prof. Roberto Vergantiego). Autorka i kierownik merytoryczny pierwszych w Polsce studiów podyplomowych Zarządzanie innowacją. Design Management na Uniwersytecie SWPS.

PROWADZĄCY

Mikołaj Wierszyłłowski - Projektant produktu i architekt wnętrz. Absolwent poznańskiej Akademii Sztuk Piękny, w której przez kilka lat pracował jako asystent w pracowni projektowania produktu. Od 2001 roku prowadzi w Poznaniu studio Wierszyłłowski i Projektanci. Klientami pracowni są zarówno klienci indywidualni jak i znane powszechnie marki i korporacje np: YES, Polkomtel, PGE, Kompani Piwowarska, Noti, Iker, Instal-projekt i wiele innych. Jego projekty są zauważane są przez prasę branżową i otrzymały wiele nagród. Mikołaj Wierszyłłowski jest członkiem Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych a od roku 2016 sekretarzem Stowarzyszenia.

PROWADZĄCY

Mikołaj Wierszyłłowski - Projektant produktu i architekt wnętrz. Absolwent poznańskiej Akademii Sztuk Piękny, w której przez kilka lat pracował jako asystent w pracowni projektowania produktu. Od 2001 roku prowadzi w Poznaniu studio Wierszyłłowski i Projektanci. Klientami pracowni są zarówno klienci indywidualni jak i znane powszechnie marki i korporacje np: YES, Polkomtel, PGE, Kompani Piwowarska, Noti, Iker, Instal-projekt i wiele innych. Jego projekty są zauważane są przez prasę branżową i otrzymały wiele nagród. Mikołaj Wierszyłłowski jest członkiem Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych a od roku 2016 sekretarzem Stowarzyszenia.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: marcelina@concordiadesign.pl

 

Cena warsztatów: 1690 zł netto. 
W cenie warsztatów są materiały szkoleniowe i certyfikat. Istnieje możliwość doliczenia opłaty za parking do fv, koszt to 5 zł za godzinę. 

Warsztaty odbywają się w sali warsztatowej Concordia Design. Każdego dnia zajęcia rozpoczniemy o 9.00 i skończymy 17.00. Przewidziane są 2 przerwy kawowe i przerwa na lunch w restauracji Concordia Taste.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: marcelina@concordiadesign.pl

 

Cena warsztatów: 1690 zł netto. 
W cenie warsztatów są materiały szkoleniowe i certyfikat. Istnieje możliwość doliczenia opłaty za parking do fv, koszt to 5 zł za godzinę. 

Warsztaty odbywają się w sali warsztatowej Concordia Design. Każdego dnia zajęcia rozpoczniemy o 9.00 i skończymy 17.00. Przewidziane są 2 przerwy kawowe i przerwa na lunch w restauracji Concordia Taste.