Inteligentna rozrywka – gra zespołowa | Concordia Design

Warsztaty dla zespołów

Dawno nie widzieliście się całym Zespołem w realu? Brakuje Ci spotkań przy biurowym ekspresie? Brainstormingu przy wspólnym stole? A może musisz wypracować nowe rozwiązania lub zakomunikować zmiany w organizacji?

W obecnej sytuacji, gdy towarzyszy nam konieczność pracy zdalnej, izolacja i niepewność, firmy mierzą się ze spadkiem motywacji wśród pracowników, z problemami komunikacyjnymi w zespole i brakiem możliwości integracji zespołu. Czy można temu zaradzić…? TAK!

RozeGRAj swój cel zespołowo!

Nasza autorska Gra Zespołowa to sposób, aby zbudować scenariusz spotkania firmowego, konferencji oraz szkoleń!

Jak to działa?

Uczestnicy odwiedzają kolejne stacje warsztatowe i wykonują zadania. W trakcie trwania gry zdobywają wiedzę i umiejętności oraz rozbudzają motywację. Podejmowane przez uczestników działania sprawiają, że lepiej poznają potencjał własny oraz innych członków zespołu. Wszystko to, w oparciu o najnowsze trendy w edukacji.

Jakie przykładowe stacje może mieć Twoja gra?

TRENDY – inspirująca dawka zjawisk społecznych, kulturowych i ekonomicznych, które mogą mieć wpływ na naszą rzeczywistość.

TECHNIKI KREATYWNE – zapoznanie z prostymi technikami, które pozwalają wzmacniać potencjał twórczy oraz przedstawienie kreatywności jako kompetencji przyszłości.

IMPROWIZACJA W BIZNESIE – nauka technik kreatywnego rozwiązywania problemów oraz działania intuicyjnego poprzez odgrywanie ról.

PINOKIO – przedstawienie firmy w formie graficznej, by lepiej zrozumieć jej istotę wg pracowników.

DEFINIOWANIE WARTOŚCI – podjęcie wyzwania redefinicji wartości firmy.

KULTURA FEEDBACKU – zwrócenie uwagi na informację zwrotną jako część kultury organizacyjnej.

Gra umożliwi Tobie:

  • aktywne, dynamiczne i efektywne zrealizowanie celów w niezapomniany sposób
  • wypracowywanie niestandardowych rozwiązań nowatorską formą
  • przyswojenie wiedzy opartej o grywalizację
  • zwiększenie zaangażowania i identyfikacje z tematem dzięki lekkiej i zabawnej formule
  • wzmocnienie relacji w zespole
  • pobudzenie kreatywności
  • pokaże, że można pracować inaczej i że integracja może też realizować cele firmy

Napisz do nas

Masz pytania, potrzeby, lub chcesz po prostu wpaść na kawę? Napisz do nas!


    Subscribe to our newsletter