Insight Discovery – Co możesz odkryć o swoim zespole?

Opis

Prowadząca: Agata Pierzchała

Insights Discovery™ to model opisujący indywidualny styl funkcjonowania. Główna idea tego narzędzia to wzajemne poznanie i zrozumienie swoich zachowań, ich akceptacja oraz taka modyfikacja, która umożliwi maksymalizowanie korzyści płynących ze współpracy.

Insights Discovery™ daje wiedzę o czynnikach motywujących, obszarach rozwoju osobistego, o leżących w naszych preferencjach osobowościowych postawach i potrzebach przekładających się na relacje, jakie budujemy oraz na nasz styl działania. 

U podstaw modelu leży typologia osobowości C.G Junga, a dokładnie trzy zdefiniowane przez niego wymiary: Ekstrawersja-Introwersja, Myślenie-Uczucia oraz Doznania-Intuicja.

Insights Discovery™ może stanowić wsparcie w pracy nad kluczowymi aspektami dotyczącymi funkcjonowania Twoich pracowników, zespołów i całej organizacji.

Na webinarze dowiesz się:

  • czym jest model Insights Discovery
  • jak wygląda indywidualny raport opisujący styl komunikacji i funkcjonowania każdego członka zespołu
  • jakie problemy i cele można osiągnąć warsztatem zespołowym przy użyciu ID
  • czego się dowie o sobie jednostka, a czego nauczy się zespół?

Agata Pierchała – Certyfikowany Coach ACC ICF i trenerka biznesu. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz zespołami, zrealizowała kilkadziesiąt projektów szkoleniowo-rozwojowych zarówno w Polsce jak i zagranicą.