Konsulting

„When nothing goes right, go left”

„When nothing goes right, go left”

DESIGN ROZUMIEMY JAKO WARTOŚĆ STRATEGICZNĄ DO BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ.

Projektowanie i rozwój usług

Projektowanie i rozwój produktów

Projektowanie i zmian kultury organizacyjnej

Projektowanie edukacji w firmach

Projektujemy komunikację

Budowanie zespołów projektowych

USŁUGI I PRODUKTY

Prowadzimy procesy projektowania lub rozwoju produktów i usług. Od pomysłu, poprzez badania, prototypowanie, testowanie, aż po wdrożenie.

Prowadzimy procesy projektowania lub rozwoju produktów i usług. Od pomysłu, poprzez badania, prototypowanie, testowanie, aż po wdrożenie.

KULTURA ORGANIZACYJNA

Pomagamy zmieniać kulturę organizacyjną w firmach i instytucjach. Pracujemy nad wartościami, strukturą i spójną wizją rozwoju. Co ważne, przekazujemy narzędzia niezbędne do tego, by wdrażać wypracowane rozwiązania.

Pomagamy zmieniać kulturę organizacyjną w firmach i instytucjach. Pracujemy nad wartościami, strukturą i spójną wizją rozwoju. Co ważne, przekazujemy narzędzia niezbędne do tego, by wdrażać wypracowane rozwiązania.

EDUKACJA

W oparciu o najnowsze trendy, projektujemy ścieżki edukacji pracowników, szkolimy, prowadzimy warsztaty i dajemy narzędzia do samodzielnej edukacji.

W oparciu o najnowsze trendy, projektujemy ścieżki edukacji pracowników, szkolimy, prowadzimy warsztaty i dajemy narzędzia do samodzielnej edukacji.

KOMUNIKACJA

Analizujemy i projektujemy sposób komunikacji firm i instytucji – od spójnej strategii działania w tym obszarze, poprzez wybór narzędzi i kanałów komunikacji, aż po rozwiązania graficzne i copywriterskie.

Analizujemy i projektujemy sposób komunikacji firm i instytucji – od spójnej strategii działania w tym obszarze, poprzez wybór narzędzi i kanałów komunikacji, aż po rozwiązania graficzne i copywriterskie.

ZESPOŁY PROJEKTOWE

Bazując na naszym ogromnym doświadczeniu, pomagamy budować skuteczne, różnorodne i zaangażowane zespoły projektowe w organizacjach.

Bazując na naszym ogromnym doświadczeniu, pomagamy budować skuteczne, różnorodne i zaangażowane zespoły projektowe w organizacjach.