Konsulting

Współtworzymy innowacje poprzez rozwiązywanie autentycznych problemów biznesowych i społecznych.

Współtworzymy innowacje poprzez rozwiązywanie autentycznych problemów biznesowych i społecznych.

DESIGN ROZUMIEMY JAKO WARTOŚĆ STRATEGICZNĄ DO BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ.

Budujemy strategie

Współtworzymy nowoczesne
modele biznesowe

Kreujemy
tożsamość marki

Projektujemy
produkty i usługi

Projektujemy komunikację

Przeprowadzamy
audyty wzornicze

WSPÓŁTWORZENIE

Nie przynosimy gotowych strategii. Uruchamiamy istniejący potencjał pracowników organizacji, by wspólnie z zespołem kreować rozwiązania. W ten sposób powstają innowacje.

Nie przynosimy gotowych strategii. Uruchamiamy istniejący potencjał pracowników organizacji, by wspólnie z zespołem kreować rozwiązania. W ten sposób powstają innowacje.

ŚWIADOMY DESIGN

Design to proces tworzenia rozwiązań, a także produkt i usługa. Dobrze zaprojektowany biznes integruje produkt i usługę z modelem biznesowym oraz procesami zachodzącymi w organizacji. W ten sposób powstają charyzmatyczne marki.

Design to proces tworzenia rozwiązań, a także produkt i usługa. Dobrze zaprojektowany biznes integruje produkt i usługę z modelem biznesowym oraz procesami zachodzącymi w organizacji. W ten sposób powstają charyzmatyczne marki.

DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ

Uczymy zarządzania designem. Integrujemy wszystkie obszary działalności firmy dzięki wiedzy humanistycznej. Rozwijamy kompetencje facylitacji procesów projektowych. W ten sposób organizacje mogą samodzielnie kreować i wdrażać innowacje.

Uczymy zarządzania designem. Integrujemy wszystkie obszary działalności firmy dzięki wiedzy humanistycznej. Rozwijamy kompetencje facylitacji procesów projektowych. W ten sposób organizacje mogą samodzielnie kreować i wdrażać innowacje.