Badanie trendów i sygnałów zmian | Concordia Design

Badanie trendów i sygnałów zmian

Analiza trendów i sygnałów zmian stanowi ważny etap projektowania nowych produktów i usług. Pozwala wyjść poza utarte schematy i zyskać świeże spojrzenie na ofertę swojej firmy oraz stojące przed nią wyzwania.

Obserwując trendy, możesz też liczyć na inspirację i zyskać szerszą perspektywę. Poddawanie ich analizie umożliwia stworzenie dostosowanych do przyszłych potrzeb użytkowników produktów i usług, a także zwiększenie konkurencyjności swojej firmy.
Skontaktuj się z nami

Badania rynku - analiza otoczenia biznesowego i trendów w branży

„Tak naprawdę jest tylko jeden sposób, aby żyć w świecie prędkości, zaskoczenia, hałasu i szybkich reakcji, a jest nim częste odwiedzanie przyszłości”.

Grant McCracken

 

Projektowanie jest zawsze procesem wymierzonym w przyszłość. Projektujemy dzisiaj coś, co działać będzie dopiero jutro lub nawet za kilka lat. Obserwacja trendów i sygnałów zmian jest jednym z narzędzi myślenia o przyszłości (future thinking), które wspiera procesy projektowe i pomaga znaleźć innowacyjne rozwiązania.

Kompetencje związane z przyszłością (futures literacy)

Kompetencje związane z przyszłością są kluczem do życia w świecie nieustannych zmian i niepokoju.

Dzięki temu, że przygotowujemy się na różne warianty przyszłych wydarzeń i stale zastanawiamy się nad dziejącymi się tu i teraz zmianami, przyszłość nie jest czymś, co się nam przydarza. Wchodzimy w nią ze wzmocnioną wyobraźnią, przygotowani na konsekwencje, zdolni do regeneracji i tworzenia kreatywnych rozwiązań.

Podobnie jak metoda projektowania skoncentrowana człowieku i planecie, projektowanie skoncentrowane na przyszłości jest procesem, którego można się nauczyć.

Dzięki praktykowaniu tego sposobu myślenia kształtuje także POSTAWĘ otwartości na zmiany i rozwija najważniejsze kompetencje przyszłości:

  • kreatywność
  • myślenie elastyczne
  • myślenie krytyczne
  • umiejętność adaptacji do zmian
  • umiejętność pracy w szumie informacyjnym
  • umiejętność pracy w zespole
  • zdolność adaptacji do zmian

Napisz do nas

Masz pytania, potrzeby, lub chcesz po prostu wpaść na kawę? Napisz do nas!

Katarzyna Nowotna
k.nowotna@concordiadesign.pl
+48 607 150 224


    Subscribe to our newsletter