Warsztat archiwalny. Sprawdź naszą aktualną ofertę.

Warsztat archiwalny. Sprawdź naszą aktualną ofertę.

21 lutego 2019, 9.00 - 17.00

Customer Journey. Na tropie użytkownika.

Prowadząca: Agnieszka Mróz, cena: 599 zł netto
Prowadząca: Agnieszka Mróz, cena: 599 zł netto

Wykład "Customer Journey. Na tropie użytkownika". 
Dlaczego warto?

Zapraszamy na wykład poświęcony będą jednemu z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych w procesie projektowania i rozwijania usług - ścieżce użytkownika (customer journey). 
Ścieżka użytkownika ma wiele zastosowań - może być formą prezentacji badań jakościowych, narzędziem, które pozwala trafnie identyfikować elementy usługi, które powinny być zmienione, jak również wspierać kreację rozwiązań. 
Szerokie spektrum zastosowań sprawia, że ścieżka rozwija się i zmienia wraz z rozwojem firmy. Pozwala wszystkim pracownikom zrozumieć perspektywę użytkownika rozwiązania. Choć znana jest powszechnie jako ścieżka użytkownika, którego definiujemy zazwyczaj jako klienta końcowego, z powodzeniem wykorzystywana może być również do rozwijania usług HR.

Dla kogo? 

Osoby odpowiedzialne za rozwój, usprawnianie lub wprowadzanie na rynek nowej oferty

Pracownicy działów HR zainteresowani zmianą procesów wewnątrz organizacji

Właściciele firm i managerowie

Korzyści

 

Poznanie wielu możliwości zastosowania narzędzia

Forma 

Można wziąć udział w samym wykładzie (cena 100 zł netto) lub w wykładzie i warsztatach (599 zł netto), podczas których można 

doświadczyć pracy ze ścieżką użytkownika i poznać w praktyce wiele możliwości zastosowania tego narzędzia.


Zapisz się na wykład i warsztaty

 

Wykład "Customer Journey. Na tropie użytkownika". 
Dlaczego warto?

Zapraszamy na wykład poświęcony będą jednemu z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych w procesie projektowania i rozwijania usług - ścieżce użytkownika (customer journey). 
Ścieżka użytkownika ma wiele zastosowań - może być formą prezentacji badań jakościowych, narzędziem, które pozwala trafnie identyfikować elementy usługi, które powinny być zmienione, jak również wspierać kreację rozwiązań. 
Szerokie spektrum zastosowań sprawia, że ścieżka rozwija się i zmienia wraz z rozwojem firmy. Pozwala wszystkim pracownikom zrozumieć perspektywę użytkownika rozwiązania. Choć znana jest powszechnie jako ścieżka użytkownika, którego definiujemy zazwyczaj jako klienta końcowego, z powodzeniem wykorzystywana może być również do rozwijania usług HR.

Dla kogo? 

Osoby odpowiedzialne za rozwój, usprawnianie lub wprowadzanie na rynek nowej oferty

Pracownicy działów HR zainteresowani zmianą procesów wewnątrz organizacji

Właściciele firm i managerowie

Korzyści

 

Poznanie wielu możliwości zastosowania narzędzia

Forma 

Można wziąć udział w samym wykładzie (cena 100 zł netto) lub w wykładzie i warsztatach (599 zł netto), podczas których można 

doświadczyć pracy ze ścieżką użytkownika i poznać w praktyce wiele możliwości zastosowania tego narzędzia.


Zapisz się na wykład i warsztaty

 

Program wykładu i warsztatów

Warsztaty

Ścieżka użytkownika jako narzędzie definiowania problemów i rozwoju pomysłów
Pozyskiwanie danych o odbiorcach jako podstawa pracy nad ścieżką
Praca nad zakresem ścieżki, aby odpowiadała na potrzeby firmy
Specyfika pracy nad ścieżkami dla usług online
Praca nad ścieżką - etapy, dobre praktyki
Angażowanie zespołu oraz odbiorców w pracę nad ścieżką
Omówienie i przetestowanie narzędzi online wykorzystywanych do pracy nad ścieżką
Łączenie ścieżki użytkownika z innymi metodami mapowania procesów np. BPMN

Uczestnicy warsztatów pracować będą na opracowanym case study.

Prowadząca - Agnieszka Mróz

Projektantka usług, moderatorka warsztatów design thinking, analityk biznesowy. Szuka rozwiązań, które pozwalają równocześnie osiągnąć cele organizacji i odpowiedzieć na realne potrzeby użytkowników. 

Doświadczona moderatorka procesów i warsztatów opartych o service design i design thinking. W ciągu ostatnich 2 lat przeprowadziła ponad 1500 godzin warsztatów. Projektowała rozwiązania dla korporacji, MŚP, instytucji publicznych, jak również organizacji pozarządowych. Jako członek zespołu projektowego Pro Design realizowała projekty m.in. dla Volkswagen Poznań, PARP, IKEA.

Prelegentka na wielu konferencjach poświęconych tematyce service design m.in. Element Talks, Experience Camp, World Usability Day, Europejskie Forum Gospodarcze.
Prowadzi bloga dot. Projektowania usług: https://medium.com/servicesandbox // /www.facebook.com/servicesandbox.agamroz

 

Prowadząca - Agnieszka Mróz

Projektantka usług, moderatorka warsztatów design thinking, analityk biznesowy. Szuka rozwiązań, które pozwalają równocześnie osiągnąć cele organizacji i odpowiedzieć na realne potrzeby użytkowników. 

Doświadczona moderatorka procesów i warsztatów opartych o service design i design thinking. W ciągu ostatnich 2 lat przeprowadziła ponad 1500 godzin warsztatów. Projektowała rozwiązania dla korporacji, MŚP, instytucji publicznych, jak również organizacji pozarządowych. Jako członek zespołu projektowego Pro Design realizowała projekty m.in. dla Volkswagen Poznań, PARP, IKEA.

Prelegentka na wielu konferencjach poświęconych tematyce service design m.in. Element Talks, Experience Camp, World Usability Day, Europejskie Forum Gospodarcze.
Prowadzi bloga dot. Projektowania usług: https://medium.com/servicesandbox // /www.facebook.com/servicesandbox.agamroz