Czy modne testy są jak horoskopy, czyli kilka słów co da Ci praca z wynikami FRIS i Gallupa.

Katarzyna Rząsa

Rosnąca popularność różnego rodzaju testów określających rodzaj osobowości, style funkcjonowania, myślenia, działania czy talenty wynika z tego, że one działają i są nieocenionym wsparciem zarówno w indywidualnym rozwoju osobistym, jak i wzmacnianiu zespołowości – budowaniu wzajemnego zrozumienia i empatii, efektywniejszej komunikacji i optymalnym podziale obowiązków.
Warunkiem jest korzystanie ze sprawdzonych testów i narzędzi o wysokim poziomie rzetelności oraz współpraca z certyfikowanymi konsultantami_kami danego narzędzia przy omawianiu wyników czy przeprowadzaniu warsztatów zespołowych.
W Concordia Design wykorzystujemy badania FRIS i CliftonStrengths (potocznie zwane Gallupem), wspierając budowanie różnorodnych zespołów projektowych, rozwój indywidualny czy wzmacnianie zespołowości.

Które narzędzie może wesprzeć Ciebie, Twój zespół czy projekt?

FRIS służy do zrozumienia oraz prostego i trafnego opisu kluczowych różnic w sposobach myślenia i działania. Model ten opiera się o 4 perspektywy poznawcze: FAKTY – RELACJE – IDEE – STRUKTURY (w skrócie „FRIS”).
Wyjaśniają one jakie informacje uznajemy za najważniejsze w zetknięciu z nową sytuacją, gdy nie możemy odwołać się do swojego doświadczenia, wskazują, jakie procesy myślowe wykorzystujemy najsprawniej, czemu nadajemy największy priorytet oraz co najintensywniej wykorzystujemy.

With the FRIS survey, you will get to know your:

Styl Myślenia – jest niezmienny i trwały.
Opisany przez jedną i niezmienną perspektywę. W nowych sytuacjach doświadczenie nie podpowiada nam gotowych rozwiązań. Zazwyczaj wtedy reagujemy, wykorzystujemy informacje i podejmujemy decyzje w typowy dla siebie sposób. W psychologii poznawczej nazywa się go stylem poznawczym lub stylem myślenia.

Styl Działania – może ewoluować w czasie.
Opisany przez kompozycję wszystkich używanych perspektyw.
Styl Działania pokazuje jakimi perspektywami uzupełniasz Twój Styl Myślenia w działaniu i określa, w jakich sytuacjach możesz go najsprawniej wykorzystywać. Wynika nie tylko z naturalnych predyspozycji, ale również z doświadczeń i upodobań.

Co daje nam FRIS? Celem badania FRIS nie jest wartościowanie sposobów myślenia – każdy z nich ma swoje zalety, ale i swoje ograniczenia

-FRIS daje zwiększenie świadomości swoich silnych i słabszych stron;

-większą tolerancję dla odmiennych sposobów myślenia;

-praktyczne narzędzie do szybszego zapobiegania i rozwiązywania konfliktów;

-znajomość stylów myślenia i działania wpływa pozytywnie na poprawę komunikacji w zespole;

-a także dopasowanie zadań w ramach projektów według preferencji poszczególnych osób w grupie.

Gallup

Narzędzie opiera się na założeniach psychologii pozytywnej, czyli dziedzinie psychologii zajmującej się dobrym samopoczuciem i ludzkim szczęściem (dobrostanem).
Don O. Clifton, twórca narzędzia, uznawany jest za “dziadka” właśnie psychologii pozytywnej oraz ojca psychologii opartej na budowaniu mocnych stron.

Stworzył on i opracował badanie potocznie zwane badaniem Gallupa (oficjalna nazwa narzędzia to CliftonStrengths, dawniej StrengthsFinder), wyodrębniając 34 cechy – talenty, z których każdy człowiek ma 5 dominujących, a ich rozwijanie jest kluczowe dla osiągania zawodowych i życiowych sukcesów oraz spełnienia i satysfakcji. Dominujące TOP5 talentowe jest unikalne dla każdej osoby w skali 1:33 miliony! Talenty podzielone są na 4 grupy talentowe: talenty wpływu, wykonawcze, strategicznego myślenia oraz budowania relacji. Grupy te określają ogólną charakterystykę i motywacje osób, u których dana grupa talentów dominuje.

Talents

Talent jest naszą naturalną predyspozycją, powtarzającym się wzorcem zachowania, odczuwania i działania. W podejściu Gallupa chodzi o zidentyfikowanie i określenie swoich talentów, w które następnie inwestujemy i rozwijamy w kierunku wykształcenia mocnych stron, czyli świadomego i powtarzalnego działania, prowadzącego do pozytywnych rezultatów oraz realizacji zadań w bliski doskonałości sposób.

Co nam daje Gallup?

-To narzędzie wspiera rozwój osobisty poprzez identyfikację i rozwój swoich mocnych stron.

-Jest to przeciwieństwo konwencjonalnego modelu rozwoju, w którym diagnozujemy i określamy obszary do rozwoju, aby następnie tworzyć plany naprawcze.

-W podejściu Gallupa realizujemy model rozwoju opartego na mocnych stronach, który polega na identyfikacji talentów i rozwijaniu mocnych stron.

-Gallup pomaga w dogłębnym zrozumieniu swoich mocnych stron i tego, jak przyczyniają się (lub mogą przyczyniać) do osiągania przez nas sukcesów.

-Narzędzie to świetnie sprawdza się także w pracy zespołowej – budowaniu wzajemnego zrozumienia i empatii, a także świadomości mocnych stron całego zespołu.

About the author_rce

Katarzyna Rząsa

Moderator and facilitator of Design Thinking and Creativity+Thinking. Specializes in supporting strategic projects (including experience in HR strategy PMO). She builds bridges between HR strategy and company strategy. She works with clients to identify and co-create the organization's DNA and values from the perspective of today/tomorrow's needs. She is passionate about projects that result in the development of new solutions, products and services. For more than a dozen years, she has worked with some of the largest employers in Wielkopolska - Volkswagen Poznań and IKEA Poznań. She is passionate about creating models that translate into everyday life. She has experience in employee satisfaction surveys and working with managers on change in this area and creating programs for HiPo in the organization. Consultant and workshop facilitator. An ultra-visionary, she works with great energy, determination and the belief that the impossible is always possible - according to her, it's just a matter of the right tools and process. Privately - gallup collector - loves to collect experiences, has countless folders named "inspirations". A fan of dopamine dressing.

Subscribe to our newsletter