Programy rozwojowe, talenckie i liderskie

Chcesz, by Twoja organizacja dynamicznie się rozwijała? Masz świadomość, że kluczem do sukcesu są ludzie i zastanawiasz się, jak skutecznie zaangażować oraz zmotywować swoich pracowników i pracowniczki, by rozwijali swoje kompetencje? Programy rozwojowe, talenckie i liderskie to zaprojektowane działania odpowiadające na potrzeby Twojej firmy, których celem jest praca na postawie oraz stylu działania ludzi, których rozwój osobisty przełoży się na rozwój Twojej organizacji.
Contact us
Czym sa programy rozwojowe?

Projektujemy programy rozwojowe w odpowiedzi na potrzeby Twojej organizacji. Program rozwojowy to długofalowy scenariusz działań, które skupiają się na rozwijaniu umiejętności, wiedzy i kompetencji pracowników i pracowniczek w wybranych obszarach

 

CEL: ogólny rozwój pracowników i pracowniczek, który ma zwiększyć skuteczność i efektywność w pracy – zarówno w obecnych zadaniach, jak i przyszłych wyzwaniach.

 

DLA KOGO? Dla osób zatrudnionych na różnych szczeblach organizacji.

 


 

Przeczytaj więcej o programie rozwojowym 

 


 

Czym są programy talenckie?

Na pewno dostrzegasz tych, którzy w szczególny sposób angażują się w organizację, chcą rozwijać swoje umiejętności i poszukują nowych wyzwań. Programy talenckie w konkretny sposób odpowiadają na potrzebę rozwoju pracowników i pracowniczek z potencjałem, którym chce się chcieć!

 

CEL: Programy talenckie skupiają się na wyłonieniu pracowników i pracowniczek o szczególnych zdolnościach, następnie – w ramach zaprojektowanego planu – dążą do rozwoju ich potencjału, co bezpośrednio przełoży się na efektywność Twojej organizacji.

 

DLA KOGO? Dla pracowników i pracowniczek mających szczególny wpływ na organizację – wybranych przez organizację lub wyłonionych w ramach zaprojektowanej rekrutacji – bez względu na ich stanowisko.

 

Czym są programy liderskie?

Chcesz skupić się na rozwijaniu kadry menedżerskiej? Programy liderskie pozwalają w usystematyzowany sposób, zgodnie z potrzebami organizacji, podnieść kompetencje przywódcze osób zarządzających. To dzięki programowi liderskiemu menedżerowie i szefowie działów z Twojej firmy dowiedzą się, jak przewodzić z wizją, jak wzbudzać zaufanie oraz jak poszerzyć swój punkt widzenia.

 

CEL: Program liderski rozwija kompetencje przywódcze u osób zarządzających lub pracowników i pracowniczek, które są przygotowywane do takiej roli.

 

DLA KOGO? Dla liderów i liderek, menedżerów i menedżerek oraz osób identyfikowanych jako przyszłe osoby zarządzające.

Contact us

JAK PRACUJEMY?

Niezależnie od tego, który program rozwojowy wybierzesz dla swojej organizacji, w Concordia Design pracujemy według określonych kroków, skupiając się przede wszystkim na potrzebach Twojej organizacji.

KROK 1
MAPOWANIE WYZWAŃ

Wspólnie z przedstawicielami firmy, w warsztatowy sposób, określamy wyzwania organizacji, nad którymi warto pracować, oraz grupę pracowników i pracowniczek, do której wybrany program ma być kierowany.

KROK 2
PROJEKTOWANIE

Przygotowujemy propozycje programu rozwojowego, który będzie odpowiedzią na wyzwania w Twojej firmie i skierowany do odpowiedniej grupy docelowej. Zakres programu oraz poszczególne działania zostaną dostosowane do Twoich potrzeb. Przygotujemy również wizualizacje celów biznesowych, które program ma zrealizować.

KROK 3
REALIZACJA

Program rozwojowy, zgodnie z założonym planem, realizujemy na przestrzeni określonego, dłuższego czasu. Wraz z trenerami oraz trenerkami przygotowujemy i realizujemy poszczególne szkolenia oraz treningi, wykorzystując nasze autorskie metody oraz metodologię dostępną na rynku zgodną z najnowszymi trendami.

CO ZYSKASZ, REALIZUJĄC PROGRAM ROZWOJOWY?
  • OKREŚLISZ WYZWANIE PROJEKTOWE i zyskasz konkretne rozwiązanie w postaci długofalowej strategii programu rozwojowego dla wybranych pracowników i pracowniczek - a ich rozwój bezpośrednio przełoży się na rozwój Twojej organizacji.
  • RÓŻNORODNE NARZĘDZIA, które systematyzują pracę oraz wspierają kształtowanie uniwersalnych kompetencji związanych z m.in. kreatywnością, analizą danych czy budowaniem zespołu.
  • ANGAŻUJĄCE SZKOLENIA, ZADANIA, DZIAŁANIA, które pozwolą na rozwój pracowników i pracowniczek, dając im poczucie sprawczości i nowej perspektywy.
  • ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW I PRACOWNICZEK, którzy utożsamiają się z Twoją organizacją, ponieważ widzą możliwości rozwoju i konkretną ścieżkę zawodową.
  • DIAGNOZĘ pracowników i pracowniczek, która pozwoli wyłonić talenty Twojej firmy, a ich rozwój osobisty przyczyni się do rozwoju organizacji.
  • KREATYWNE EFEKTY WSPÓLNEJ PRACY, które są mierzalne i możliwe do wdrożenia, odpowiadają również na zdiagnozowane potrzeby Twojej firmy.
Write to us
Do you have questions, needs, or just want to drop in for a coffee? Write to us!


    Subscribe to our newsletter