PROGRAMY TALENTOWE

Czy wiesz, że brak możliwości rozwoju jest jednym z powodów, dla którego osoby zatrudnione zmieniają miejsce pracy? Pracownicy i pracowniczki z potencjałem nieustannie szukają nowych wyzwań, dlatego - by nie stracić i jednocześnie rozwijać talenty w Twojej organizacji - ważne jest zapewnienie zespołom jasnej ścieżki rozwoju. Stworzenie odpowiedniego programu talentowego to inwestycja w zespół oraz rozwój Twojej organizacji.
Contact us
Czym jest program talentowy?

Program talentowy to proces, w którym wybrane osoby z organizacji rozwijają talenty istotne z punktu widzenia organizacji – te, które są zgodne z modelem kompetencyjnym oraz te ważne dla samych uczestników i ich ścieżki kariery.

Program talentowy realizuje cele:

CEL ROZWOJOWY – stwarza możliwości rozwoju indywidualnych „talentów”, umożliwia zaprojektowanie indywidualnej ścieżki kariery w organizacji, co sprawia, że osoba talencka może poznać i rozwinąć swoje mocne strony oraz nowe kompetencje.

CEL EDUKACYJNY – uczestnicy pracują w zespołach nad realnym wyzwaniem organizacji, wykorzystując metodę creativity+thinking stworzoną przez zespół Concordia Design, dzięki czemu wypracowują innowacyjne dla firmy rozwiązania.

CEL BIZNESOWY – uczestnicy mają realny wpływ na procesy i zmiany zachodzące w ich organizacji, dzięki czemu mają poczucie ważności i sprawczości, a Twój biznes zyskuje rozwiązania gotowe do wdrożenia, co bezpośrednio wpływa na rozwój całej firmy.

Contact us
Efektywny program talentowy,

w którym osoby zatrudnione rzeczywiście chcą brać udział powinien być odpowiednio przygotowany oraz wdrożony. Wraz z ekspertami i ekspertkami Concordia Design zaprojektujesz program talentowy dostosowany do oczekiwań Twoich pracowników i pracowniczek, dla których uczestnictwo w programie będzie realnym wyróżnikiem, a kolejne edycje będą przyciągały coraz to nowe talenty.

DLA KOGO?
  • zarówno dla dużych, jak i mniejszych przedsiębiorstw,
  • niezależnie od branży, bo osoby talenckie są w każdej organizacji!
  • dla tych, którzy chcą rozwijać swój biznes oraz podkreślić rolę swoich pracowników i pracowniczek.
PRZEBIEG PROGRAMU

MAPOWANIE WYZWAŃ W ORGANIZACJI

pierwsze spotkanie to rozeznanie potrzeb i wyznaczenie celów, które chcemy osiągnąć za sprawą programu talentowego - wszystko po to, by działania przekuły się na realny rozwój osób talenckich, a w efekcie całej organizacji.

KICK OFF PROGRAMU

(spotkanie online lub offline) - inspirujemy i przedstawiamy założenia pracownikom i pracowniczkom, by całość była zachęcająca i transparentna.

TWORZENIE ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH

budujemy zespoły projektowe w czasie 1-dniowych warsztatów Design Sprint. By odpowiednio stworzyć zespół projektowy wykorzystujemy narzędzia określające typ osobowości, role zespołowe, style myślenia i działania. Dodatkowo możemy również przeprowadzić badania: FRIS, Gallub, warsztaty improwizacyjne.

INTEGRACJA ZESPOŁÓW

bo wierzymy, że dobre relacje to podstawa do budowania czegoś więcej!

PRACA PROJEKTOWA ZESPOŁÓW

przejście przez kolejne etapy metody Creativity+Thinking pod okiem ekspertów i ekspertek Concordia Design sprawi, że zespoły w czasie wspólnej pracy przygotują rozwiązania pozwalające na wyjście o krok dalej Twojej firmie. Dzięki temu efekty są nie tylko kreatywne, ale także odpowiadają na realne potrzeby i są możliwe do wdrożenia.

ZAKOŃCZENIE

prezentacja efektów prac, do której przygotowują trenerzy i eksperci w dziedzinie tzw. pitchingu. Na koniec wspólna celebracja.

Contact us
Indywidualna ścieżka rozwojowa

Podstawowy program rozwojowy może zostać uzupełniony o tzw. indywidualną ścieżkę rozwojową, czyli dedykowany cykl działań i aktywności skupionych wokół rozwoju każdej osoby talenckiej. Ścieżka rozwojowa toczy się równolegle, a jej głównym narzędziem jest MAPA ROZWOJU

Rozwijaj siebie i swoje talenty tak, jak chcesz!

Program talentowy możemy uzupełnić o dodatkowe działania, którymi zespół Concordia Design zajmuje się na co dzień:
  • spotkania mastermind,
  • warsztaty job crafting,
  • kursy mindfulness,
  • coaching indywidualny i zespołowy,
  • kursy mentoringowe.
CO ZYSKASZ, WDRAŻAJĄC PROGRAM TALENTOWY DO SWOJEJ FIRMY?

ŚWIADOMYCH PRACOWNIKÓW I PRACOWNICZKI

z uniwersalnymi kompetencjami projektowymi, których uczą się podczas udziału w programie i mogą z nich korzystać w codziennej pracy,

EFEKTYWNE ZESPOŁY

odpowiednio dobrane zespoły podczas pracy w programie talenckim uczą się wspólnej pracy i wiedzą, jak skutecznie wypracować rozwiązania, które przyniosą korzyść całej firmie,

DOBRĄ KOMUNIKACJĘ W ZESPOŁACH

która przełoży się na codzienną wspólną pracę, wszystko dlatego, że uczestnicy programów talentowych uczą się siebie nawzajem, swojego stylu działania i swoistej instrukcji obsługi.

GOTOWE DO WDROŻENIA POMYSŁY

odpowiadające wyzwaniom biznesowym wypracowane podczas programu talentowego.

KONKRETNE NARZĘDZIA,

z których osoby zatrudnione mogą korzystać w swojej codziennej pracy, np. wiedzą,jak zaprojektować badania, pracować z trendami czy generować pomysły.

Dowiedz się, jak stworzyć dobrze zaprojektowany program talentowy. Skontaktuj się z ekspertami i ekspertkami Concordia Design.
Write to us
Do you have questions, needs, or just want to drop in for a coffee? Write to us!


    Subscribe to our newsletter