Badanie Gallupa - budowanie silnych zespołów | Concordia Design

Badanie Gallupa

NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MOCNYCH STRON ORAZ BUDOWANIE EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW.

Badanie potocznie zwane testem Gallupa (oficjalna nazwa to CliftonStrengths, dawniej StrengthsFinder) to narzędzie do identyfikacji talentów i rozwoju mocnych stron. Model rozwoju osobistego oparty na mocnych stronach opiera się na założeniu, że rozwijanie dominujących talentów jest kluczowe dla osiągania zawodowych i życiowych sukcesów oraz poczucia spełnienia i satysfakcji.
Gallup wspiera zarówno rozwój indywidualnych, jak i kolektywnych, zespołowych talentów i mocnych stron, pozytywnie wpływając na motywację i zaangażowanie, a także integrację zespołów.
Dowiedz się więcej o badaniach FRIS i Gallup

.

How does it work?

Talentowy kick off

Spotkanie informacyjne, wprowadzające do narzędzia CliftonStrengths®

+ przekazanie instrukcji odnośnie tego, jak przygotować się do badania.

Badanie CliftonStrengths®, czyli test Gallupa

Dostęp do testu aktywującego rozbudowaną wersję raportu, który zawiera szczegółowy opis dominujących 5 talentów wraz z propozycjami działań wspierających ich dalszy rozwój, określa całe talentowe DNA (czyli kolejność występowania wszystkich talentów), a także wskazuje dominującą grupę talentów (tzw. domain).

Indywidualne konsultacje wyników

Rekomendowana przez nas konsultacja online, podczas której certyfikowana coach talentów i mocnych stron Gallupa pomoże w dokładnym zdefiniowaniu i zrozumieniu swoich talentów i mocnych stron na bazie raportu CliftonStrengths® 34 Results. Dzięki analizie spersonalizowanych opisów talentowego TOP5 zastanowimy się, jaki_a dzięki każdemu talentowi jesteś, co uwielbiasz, czego nie znosisz, co wnosisz

i czego potrzebujesz. Przyjrzymy się także talentom z drugiej piątki, całej sekwencji talentowego DNA oraz dominującej grupie talentowej.

Warsztaty zespołowe

Warsztaty składające się z dwóch części; pierwsza część to poznanie dodatkowych narzędzi wspierających pracę z indywidualnym rozwojem swoich talentów i mocnych stron oraz stworzenie swojej indywidualnej, talentowej instrukcji obsługi. Podczas drugiej części warsztatów osoby uczestniczące poznają siebie przez pryzmat talentów i mocnych stron, a także analizują talentową siatkę zespołu i definiują kolektywne supermoce, tworząc talentową charakterystykę zespołu jako całości.

Jak badanie CliftonStrengths i nasz wspólna praca z mocnymi stronami może pomóc Tobie, Twojemu zespołowi i organizacji:

lepsza samoświadomość pracowników

wzrost motywacji i zaangażowania pracowników, dzięki wspieraniu rozwoju w oparciu o mocne strony

oparciu o mocne strony efektywniejsza komunikacja i praca zespołowa, dzięki wzajemnemu zrozumieniu unikalnych talentów oraz wynikających z nich potrze

wsparcie liderów w planowaniu rozwoju pracowników z uwzględnieniem ich predyspozycji, motywacji i potrzeb wynikających z talentów

Przeczytaj co nam daje różnorodoność w organizacji

What does Gallup give us?

  • To narzędzie wspiera rozwój osobisty poprzez identyfikację i rozwój swoich mocnych stron
  • Jest to przeciwieństwo konwencjonalnego modelu rozwoju, w którym diagnozujemy i określamy obszary do rozwoju, aby następnię tworzyć plany naprawcze
  • In the Gallup approach, we follow a strengths-based development model, which involves identifying talents and developing strengths.
  • Gallup helps you gain an in-depth understanding of your strengths and how they contribute (or can contribute) to your success.
  • This tool is also great for teamwork - building mutual understanding and empathy, as well as awareness of the strengths of the entire team.

Write to us

Do you have questions, needs, or just want to drop in for a coffee? Write to us!


    Subscribe to our newsletter