Rozwój liderów i liderek

Elastyczne, zwinne i wyposażone w odpowiednie narzędzia osoby liderskie to sukces Twojej organizacji. O tym nie musimy przekonywać. Dlatego - nieustanny rozwój liderów i liderek jest niezwykle istotny, aby mogli oni radzić sobie na bieżąco z nowymi wyzwaniami, które stawia im dynamiczna rzeczywistość!
Contact us
Program rozwojowy dla osób liderskich

Program rozwojowy przygotuje osoby liderskie do obecnych i przyszłych wyzwań.

EFEKT PROGRAMU: Osoba liderska jest bardziej elastyczna radzi sobie w sposób świadomy z porażkami i zmianami, rozumie zespół, dopasowuje swoją postawę i komunikację do potrzeb sytuacji. Korzysta z nowoczesnych metod i narzędzi do zarządzania. Wdraża aspekty psychologii w biznesie przy współpracy z zespołem.

 


 

Jak mądrze rozwijać liderów i liderki? Dowiedz się więcej>>

 


Dla kogo?

Program dedykowany jest osobom liderskim:

– na stanowiskach seniorskich, które pracują od dłuższego czasu, ale też dla tych, które awansowały lub rozpoczynają swoją pracę na stanowisku managerskim,

– które chcą rozwinąć się w zakresie nowoczesnych metod rozwiązywania problemów ii rozwijać się w obszarze przywództwa,

– Które chciałyby rozwinąć zasób nowoczesnych narzędzi motywacyjnych dla siebie i swojego zespołu.

Contact us
CO ZYSKASZ, WDRAŻAJĄC DO SWOJEJ ORGANIZACJI PROGRAM ROZWOJOWY?
 • Zadbasz o dobrostan swoich liderów_ek, wyposażysz ich w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii w biznesie, co sprawi, że z większym komfortem i pewnością siebie będą zarządzać swoim zespołem.
 • Przygotujesz osoby liderskie do skutecznego zarządzania zespołami w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym, dzięki czemu w odpowiedni sposób i szybko zareagują na kolejne wyzwania.
 • Udoskonalisz komunikację, zwiększając jakość współpracy w zespołach i między zespołami oraz wzmocnisz postawy partnerskie.
 • Uzupełnisz wiedzę liderów_ek w zakresie nowoczesnych metod zarządzania i trendów rozwojowych, co przełoży się na zwiększenie kompetencji menegerskich istotnych dla realizacji długoterminowej strategii firmy.
 • Rozwój osób liderskich przełoży się na zwiększenie motywacji, zaangażowania pracowników_czek oraz zmniejszy fluktuację.
JAK PRACUJEMY?

Program rozwojowy składa się zarówno analizy i oceny kompetencji, jak i różnorodnych, łączonych ze sobą form edukacyjnych, składających się na ścieżkę rozwojową. 

Ale… rozwój to nie tylko szkolenia! 

Na etapie realizacji ścieżki rozwojowej do dyspozycji osób liderskich oddajemy szereg różnorodnych narzędzi i wiedzę naszych osób eksperckich.

Wśród proponowanych narzędzi znajdują się m.in.:
 • dedykowane warsztaty i pigułki wiedzy,
 • angażujące eventy,
 • coaching, mentoring,
 • mastermind,
 • job crafting,
 • action learning,
 • podcasty, publikacje, webinary,
 • grywalizacja,
 • wymiana wiedzy i debaty.
Contact us
Filarami programu, które pomagają nam dobrać odpowiednią ścieżkę rozwojową do potrzeb zarówno osób liderskich, jak i organizacji są:

STRATEGIA FIRMY

Poznajemy strategię rozwoju firmy, wartości, misję oraz długoterminowe cele rozwojowe. Dokonujemy analizy danych dotyczących stanowisk pracy, raportów dot. satysfakcji pracy, eNPS, onboardingu etc.

MODEL KOMPETENCYJNY

Zapoznajemy się z istniejącym managerskim modelem kompetencyjnym lub wraz z organizacją tworzymy taki model. Jest on zestawem definicji kompetencji liderskich obowiązujących w całej firmie lub jej części, niezbędnych do tego, aby organizacja odniosła sukces.

OCENA KOMPETENCJI MANAGERSKICH

Badamy poziom kompetencji za pomocą narzędzi np. ocena 360 (lub jej odmiany – 180, 270), Development Center, Assessment Center, FRIS lub Gallup.

TRENDY I BENCHMARKI

Analizujemy i uwzględniamy również najnowsze trendy oraz nowatorskie benchmarki rozwojowo-edukacyjne.

JAKIE JESZCZE NARZĘDZIA WYKORZYSTUJEMY W NASZEJ PRACY Z OSOBAMI LIDERSKIMI?
WARSZTATY

z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi i technik edukacyjnych.

PROCESY COACHINGOWE

które służą m.in. do wsparcia osób w skutecznym czerpaniu ze swoich zasobów, rozwoju, przygotowaniu do awansu czy dbaniu o dobrostan i radzenie sobie ze stresem

SUPERWIZJE MANAGERSKIE

niezastąpione w rozwoju najbardziej doświadczonych menadżerów - doskonalenie i wzrastanie w roli menedżerskiej

GRYWALIZACJĘ

dzięki której osoby liderskie utrwalą wiedzę i udoskonalą praktykę w zakresie umiejętności zdobytych w ramach modułów ścieżki edukacyjnej.

Skontaktuj się z nami i przedstaw swoje wyzwania, a zaprojektujemy program rozwojowy dostosowany do Twojej organizacji! Rozwiń liderów i liderki oraz swoją firmę!
Write to us
Do you have questions, needs, or just want to drop in for a coffee? Write to us!


  FAQ

  Ile trwa program?

  Realizacja całego programu trwa minimum 6 miesięcy. Zbieramy informacje o kompetencjach liderskich, badamy je, a następnie odpowiednio do zidentyfikowanych potrzeb realizujemy ścieżkę rozwojową. Dajemy osobom liderskim czas na momenty autorefleksji i zatrzymania, wykonania zadań i przećwiczenia w praktyce, w zespołach umiejętności zdobytych na warsztatach i (opcjonalnie) sesjach indywidualnych. Wiemy, jak bardzo zajęte są osoby na stanowiskach kierowniczych, dlatego spotkania warsztatowe odbywają się optymalnie raz w miesiącu.

  Ile osób można zgłosić do programu

  Nie ma limitu łącznej liczby uczestników. Grupy optymalnie mają 15-16 osób. Firma może oddelegować kilka grup.

  Kogo oddelegować do programu?

  Osoby na stanowiskach managerskich – zarówno te, które pracują na nich od wielu lat, jak i te, które dopiero awansowały. Do programu można oddelegować również specjalistów, którzy w przyszłości obejmą stanowiska managerskie. Program może być realizowany dla kadry na różnym poziomie stanowisk kierowniczych np. zarząd, top management, team liderzy_ki. W zależności od potrzeb, poziom zaawansowania programu będzie dostosowany do grupy.

  Czy można zdecydować się wyłącznie część warsztatową bez diagnozy kompetencji?

  Można, jednak rekomendowane jest przeprowadzenie oceny kompetencji managerskich metodą 360 stopni, Asessment Center lub Development Center, co pozwala na lepsze dopasowanie treści programowych ścieżki edukacyjnej do zidentyfikowanych potrzeb osób liderskich. Dzięki badaniu możliwe będzie również sprawdzenie poziomu tych kompetencji przed procesem rozwojowym i po, a więc zidentyfikowanie zmian w ich zakresie i efektywności w zakresie uczenia się. Dodatkowo, wykonanie takiego badania przed programem oraz ocena poziomu tych kompetencji, pozwala zidentyfikować potencjały kompetencyjne oraz obszary do rozwoju, a więc uczestnictwo osób liderskich w programie jest bardziej świadome, a ostatecznie realne efekty udziału w programie lepsze.

  Czym jest badanie 360 stopni?

  To metoda opisu przejawianych przez konkretną osobę kompetencji. Służy do tego narzędzie do oceny kompetencji kadry kierowniczej, uwzględniające wielostronną ocenę pracownika (ocenę przełożonego, podwładnego, współpracownika, samoocenę + potrzeby dot. potencjalnego wsparcia – merytoryka + forma).
  Oczekiwane efekty:
  - obiektywne spojrzenie na kompetencje uczestników z różnych perspektyw,
  - umożliwienie pracownikom otrzymania informacji z otoczenia,
  - osoba oceniana buduje świadomość swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju w zakresie istotnych dla firmy kompetencji.

  Czym jest badanie asessment i development center?

  Assessment/Development Center to w uproszczeniu zestaw testów, rozmów, symulacji i ćwiczeń zaprojektowanych w taki sposób, aby sprawdzić, jak dana osoba poradzi sobie w określonej roli zawodowej. Ocena odbywa się tylko na podstawie obserwowanych zachowań i w oparciu o kompetencje ponadfachowe wynikające z profilu kompetencji. Jedna kompetencja oceniana jest w różnych zadaniach. Uczestnicy biorą udział w zadaniu indywidualnym, grupowym oraz prowadzą rozmowy z pracownikami. Na koniec procesu kandydaci otrzymują informację zwrotną dotyczącą analizy potencjału oraz raport z wynikami. Raport przekazywany jest przełożonemu oraz pracownikowi. Assessment Center służy do określenia kompetencji i kwalifikacji danej osoby w odniesieniu do obecnych warunków. Development Center zgłębia również jej potencjał i możliwości rozwojowe.
  Oczekiwane efekty:
  - obiektywne spojrzenie na uczestników ze strony kilku osób,
  - symulacja wymagań/ sytuacji, które są krytyczne dla odniesienia sukcesu w ramach pozycji docelowej,
  - identyfikacja mocnych stron i obszarów rozwoju w odniesieniu do profilu wymagań.

  Subscribe to our newsletter