Badania i testy produktów| Concordia Design

Badanie i testowanie prototypów produktów i usług

Powierzchnia przestrzeni badawczej Living Lab pozwala na swobodną zabudowę i aranżację, dopasowaną do wymagań użytkownika i tworzenie przestrzeni odwzorowujących rzeczywisty kontekst. Badane produkty mogą być wykonane przy wykorzystaniu parku maszynowego Lab150 lub powierzone do badań przez klientów. Dodatkowo oferujemy możliwość skorzystania z mappingu 3D, który pozwala sprawdzić, jak będzie wyglądał dekor/grafika na danej bryle. Pracowania akustyki czyli komory pogłosowej, umożliwia sprawdzenie, w jakim stopniu badany obiekt wpływa na poprawę warunków akustycznych, głośność, zrozumiałość mowy, czas pogłosu i wrażenie przestrzeni.
Skontaktuj się z nami

Projektowanie produktu - w oparciu o innowacyjne rozwiązania

Lab150 współpracuje również z jednostkami badawczymi i certyfikującymi, co pozwala na rozszerzenie katalogu usług o przygotowanie produktu do badań wytrzymałościowych oraz procesów certyfikacji i nadzorowanie tych procesów.

Przy testowaniu produktów czy prototypów oceniamy nie tylko ogólne wrażenie, jakie wywołują one na respondentach. Sprawdzamy różne aspekty: estetykę produktu, jego wielkość, kształt, funkcjonalności, użyteczność, koszt, jakość czy dopasowanie do preferencji użytkowników.

Napisz do nas

Masz pytania, potrzeby, lub chcesz po prostu wpaść na kawę? Napisz do nas!