Badanie i testowanie prototypów produktów i usług

Powierzchnia przestrzeni badawczej Living Lab pozwala na swobodną zabudowę i aranżację, dopasowaną do wymagań użytkownika i tworzenie przestrzeni odwzorowujących rzeczywisty kontekst. Badane produkty mogą być wykonane przy wykorzystaniu parku maszynowego Lab150 lub powierzone do badań przez klientów. Dodatkowo oferujemy możliwość skorzystania z mappingu 3D, który pozwala sprawdzić, jak będzie wyglądał dekor/grafika na danej bryle. Pracowania akustyki czyli komory pogłosowej, umożliwia sprawdzenie, w jakim stopniu badany obiekt wpływa na poprawę warunków akustycznych, głośność, zrozumiałość mowy, czas pogłosu i wrażenie przestrzeni.
Skontaktuj się z nami
Projektowanie produktu - w oparciu o innowacyjne rozwiązania

Lab150 współpracuje również z jednostkami badawczymi i certyfikującymi, co pozwala na rozszerzenie katalogu usług o przygotowanie produktu do badań wytrzymałościowych oraz procesów certyfikacji i nadzorowanie tych procesów.

Przy testowaniu produktów czy prototypów oceniamy nie tylko ogólne wrażenie, jakie wywołują one na respondentach. Sprawdzamy różne aspekty: estetykę produktu, jego wielkość, kształt, funkcjonalności, użyteczność, koszt, jakość czy dopasowanie do preferencji użytkowników.

Napisz do nas
Masz pytania, potrzeby, lub chcesz po prostu wpaść na kawę? Napisz do nas!    Subscribe to our newsletter