Projektowanie kultury organizacyjnej | Concordia Design

Projektowanie kultury organizacyjnej

Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa to jej DNA. Jest czynnikiem, który wyróżnia dany podmiot na tle konkurencji.
Jak mówi Stephen P. Robbins: „to system znaczeń przyjmowanych przez członków organizacji, odróżniający tę organizację od innych”.
Jednocześnie wspiera ona zrozumienie misji i wizji oraz celów organizacji, wpływa na zaangażowanie pracowników i ich identyfikację z przedsiębiorstwem, wzmacnia proces zmian.
Skontaktuj się z nami

Wspieramy firmy w identyfikowaniu i budowaniu kultury organizacji opartej o wartości i misję:

  • projektujemy badania kultury organizacyjnej
  • definiujemy, czym jest kultura w Twojej firmie
  • edukujemy, jakie ma ona znaczenie dla organizacji i jakie ma zadania
  • diagnozujemy, jaki jest aktualny i docelowy typy kultury organizacyjnej, do którego dąży Twoja organizacja
  • budujemy kulturę organizacji i tworzymy z Tobą taktyki oraz plan wdrożenia
  • pomagamy w implementacji narzuconych wartości koncernowych do Twojej firmy
  • współtworzymy rozwiązania z pracownikami, dzięki czemu są one dostosowane do Twojego biznesu i wdrażane
  • kształcimy liderów zmiany w zakresie kultury organizacji
  • wdrażamy z Tobą kulturę organizacyjną

Co zyskasz Ty i Twój biznes?

– Dobrze zaprojektowana praca nad kulturą organizacji wesprze realizację celów biznesowych,

– zarządzając kulturą organizacji zyskasz większą gotowość i motywację pracowników do zmian,

– poznasz prawdziwe motywacje swoich pracowników,

– dzięki świadomej zmianie kultury organizacyjnej pozyskasz dopasowanych kandydatów do swojej organizacji, 

– nauczysz się zarządzać potencjałem pracowników.

Napisz do nas

Masz pytania, potrzeby, lub chcesz po prostu wpaść na kawę? Napisz do nas!