Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

SPIS ZAGADNIEŃ:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH
 3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
 4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
 5. PAŃSTWA PRAWA
 6. BEZPIECZEŃSTWO
 7. COOKIES
 8. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Odwiedzając Naszą witrynę, powierzacie nam Państwo swoje informacje, które przetwarzamy
w konkretnych celach, ale zawsze z troską o ochronę Państwa prywatności. Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Te informacje są dla Państwa bardzo ważne. Zależy Nam, abyście Państwo zapoznali się z tym dokumentem i o to Państwa prosimy.

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Państwa, a jedynie informacją, w jakim zakresie i celu przetwarzamy Państwa dane osobowe, które pozyskujemy na niniejszej stronie.

 

 1. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych przetwarzanych za pośrednictwem strony www.concordiadesign.pl jest Concordia Design Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań zwana dalej Concordia Design.

 

 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO oraz ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

Macie Państwo prawo skontaktować się z nami poprzez:

 

Chronimy Państwa prywatność, dlatego wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym macie Państwo prawo się skontaktować e-mailowo na adres iod@concordiadesign.pl w sytuacji, każdej niejasności dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Concordia Design.

Oświadczamy, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa interesów, a w szczególności zapewniamy, że zbierane dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, a dane niepoddawane są dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu
z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do określonych w niniejszej polityce prywatności celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 1. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez administratora danych osobowych wynikają z działań podejmowanych przez Nas na Państwa rzecz. Przykładowo jeżeli chcecie Państwo zadać Nam pytanie, możecie Państwo zostać poproszeni o podanie określonego zakresu danych osobowych.

 

 

 

Cel zbierania danych osobowych

Państwa dane osobowe zbieramy w jednym z poniżej definiowanych celów:

 

Dane osobowe zbierane przez Nas (zakres danych):

Możemy również przetwarzać zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z odwiedzaniem Naszej strony www (tzw. logi – adres IP, domena). Dane te służą Nam do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osobę fizyczną – użytkownika strony, a logi nie są ujawniane osobom trzecim.

W Naszym imieniu stroną www zarządza wyznaczony administrator systemu informatycznego. Wówczas określony administrator systemu informatycznego świadczący pomoc techniczną
ma dostęp do Państwa danych zebranych przez stronę www (takich jak: adres IP, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego).

 

Odbiorcy danych

Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom, organizacjom ani osobom poza
Concordia Design, jeśli nie zaistnieje jedna z następujących okoliczności – użytkownik wyraził na taką czynność zgodę.

 

 

Udostępniamy dane osobowe innym podmiotom, organizacjom i osobom poza Concordia Design, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę.

Udostępniamy dane osobowe innym podmiotom, organizacjom i osobom poza Concordia Design, jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:

 

 1. Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 

 

 1. PAŃSTWA PRAWA

Warto byście Państwo wiedzieli, jakie macie Państwo prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 

 

danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed
jej cofnięciem.

 

 1. bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się
w posiadaniu Concordia Design.

W szczególności:

 

 

 

 1. COOKIES

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Concordia Design (np. w pamięci komputera, laptopa, czy też w pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Naszą stronę www).

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można
np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies.

 

Możecie Państwo zmienić ustawienia plików cookies?

Jeżeli Państwo nie wyrażacie zgody na korzystanie przez naszą stronę www plików Cookies albo chcecie ograniczyć zakres korzystania z plików Cookies, możecie zrezygnować z korzystania
z naszej strony internetowej lub zmienić ustawienia Państwa przeglądarki internetowej.

Możecie Państwo, w każdym czasie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej
w zakresie plików Cookies, w szczególności zablokować automatyczną obsługę plików Cookies.

Musicie Państwo jednak pamiętać, że ograniczenie lub wyłącznie stosowanych przez nas plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności, które są dostępne na naszej stronie internetowej.

Więcej szczegółów na temat możliwości zmiany ustawień plików Cookies możecie Państwo uzyskać w menu Państwa przeglądarki internetowej w sekcji „pomoc”. Szczegółowe informacje można uzyskać odwiedzając poniższe strony:

 

Pliki Cookies Google

Nasz podmiot może wykorzystywać pliki Cookies stosowane przez Google w ramach usług:

 

Korzystanie z plików Cookies podmiotu Google jest uwarunkowane polityką prywatności stosowaną przez ten podmiot. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

 

 1. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe w przypadku przeglądania profilu prowadzonego w Facebooku (adres: https://www.facebook.com/ConcordiaDesignPoznan/). W takim przypadku dane są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w celu upubliczniania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz komunikatów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes wskazany w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na promowaniu własnej marki.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWe

Niniejsza polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające
z niniejszej polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób. Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie
się z nimi.

Subscribe to our newsletter