Największe wrażenie
na zewnątrz robią INNowacje płynące ze środka!

Czy wiesz, że aż 71% wielkopolskich przedsiębiorstw z branży meblowej deklaruje, że innowacje produktowe lub procesowe są korzystne dla ich firm? Jednocześnie tylko 4% z nich deklaruje posiadanie własnego działu badawczo-rozwojowego. Tylko przemyślane i dopasowane do realiów zmiany przyniosą wymierne korzyści. Daj się wesprzeć od środka. Bądź INN. Zmień pomysły w skuteczne INNowacje!

O PROGRAMIE

Eksperci Concordia Design oraz Lab150 połączyli siły, potencjał oraz idee tworząc Projekt INN, czyli All for INNovators – program wsparcia rozwoju 20 firm z terenu Wielkopolski.

Dlaczego All?
Bo wspieramy zarówno merytorycznie, jak i praktycznie oraz infrastrukturalnie. Nasi doświadczeni Eksperci dbają o badania konsumenckie i dogłębne poznanie użytkownika końcowego usług lub produktów dołączającej do programu firmy. Działamy od audytu przez profesjonalne prototypowanie i testowanie produktów oraz usług w przestrzeniach Lab150, po pełne wdrożenie i komercjalizację.

Dlaczego INN?
Bo pomagając precyzować, projektować i wdrażać innowacje – nie działamy jak zewnętrzna firma. Przyjmujemy Waszą perspektywę. Podchodzimy indywidualnie. Jesteśmy z Wami na każdym etapie. Działamy od środka, aby coś, co wydaje się być dobrym pomysłem, przekuć w plan, w prototyp, w pilotaż, a wreszcie… w rzeczywistość.

infrastruktura Lab150

2 lata wsparcia (56h/mies.)

indywidualny plan inkubacji

networking

usługi badawcze

dedykowane szkolenia i coaching C-lvl

Poznaj obszary, do których skierowany jest Projekt INN:
  • biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów
  • wyspecjalizowane procesy logistyczne
  • nowoczesne technologie medyczne
  • rozwój oparty na ICT
  • przemysł jutra
  • wnętrza przyszłości

UZYSKAJ WSPARCIE DORADCZE

Projekt INN zapewnia bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe. Podnieś swoje kompetencje w zakresie rozwoju i innowacji! Zarejestruj swoją firmę w programie. Skorzystaj z usług szkoleniowych w takich obszarach jak: efektywny zespół, strategia innowacji, nowoczesny marketing. W każdym miesiącu dedykujemy Twojej firmie indywidualne sesje doradcze, usługi doradczo – informacyjne z zakresu pomocy publicznej, źródeł dofinansowania, wsparcia prawnego itp.

Aktualizacje w Programie Inn

Organizator Programu, działając na podstawie § 5 ust. 4 zd. 1 REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE pn. „ALL FOR INNOVATORS”: „Wsparcie rozwojowe wielkopolskich firm z sektora MŚP w ramach kompleksowego programu inkubacji realizowanego przez Concordia Design Sp. z o.o.” (RPWP.01.03.01-30-0009/20) realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwanego dalej: „Regulaminem”), z uwagi na niewybranie (z uwzględnieniem rezygnacji) w dotychczasowych naborach maksymalnej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20), informuje niniejszym o tym, że w okresie od dnia  29.11.2021 r. do dnia  1.12..2021 r.  przeprowadzony będzie nabór uzupełniający celem wyłonienia maksymalnej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20).

Organizator Programu, działając na podstawie § 5 ust. 4 zd. 1 REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE pn. „ALL FOR INNOVATORS”: „Wsparcie rozwojowe wielkopolskich firm z sektora MŚP w ramach kompleksowego programu inkubacji realizowanego przez Pro Design Sp. z o.o.” (RPWP.01.03.01-30-0009/20) realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwanego dalej: „Regulaminem”), z uwagi na niewybranie (z uwzględnieniem rezygnacji) w dotychczasowych naborach maksymalnej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20), informuje niniejszym o tym, że w okresie od dnia  20.11.2021 r. do dnia  29.11.2021 r.  przeprowadzony będzie nabór uzupełniający celem wyłonienia maksymalnej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20).

Do naboru uzupełniającego znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jego celem nie jest już wybór 20 Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie, a wybór takiej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie, która stanowi różnicę między maksymalną liczbą Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20), a liczbą Wnioskodawców zakwalifikowanych do Programu w dotychczasowych naborach (z uwzględnieniem rezygnacji)

Organizator Programu, działając na podstawie § 5 ust. 4 zd. 1 REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE pn. „ALL FOR INNOVATORS”: „Wsparcie rozwojowe wielkopolskich firm z sektora MŚP w ramach kompleksowego programu inkubacji realizowanego przez Concordia Design Sp. z o.o.” (RPWP.01.03.01-30-0009/20) realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwanego dalej: „Regulaminem”), z uwagi na niewybranie (z uwzględnieniem rezygnacji) w dotychczasowych naborach maksymalnej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20), informuje niniejszym o tym, że w okresie od dnia  2.11.2021 r. do dnia  19.11.2021 r.  przeprowadzony będzie nabór uzupełniający celem wyłonienia maksymalnej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20).

Do naboru uzupełniającego znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jego celem nie jest już wybór 20 Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie, a wybór takiej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie, która stanowi różnicę między maksymalną liczbą Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20), a liczbą Wnioskodawców zakwalifikowanych do Programu w dotychczasowych naborach (z uwzględnieniem rezygnacji).

Organizator Programu, działając na podstawie § 5 ust. 4 zd. 1 REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE pn. „ALL FOR INNOVATORS”: „Wsparcie rozwojowe wielkopolskich firm z sektora MŚP w ramach kompleksowego programu inkubacji realizowanego przez Concordia Design Sp. z o.o.” (RPWP.01.03.01-30-0009/20) realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwanego dalej: „Regulaminem”), z uwagi na niewybranie w pierwszym naborze maksymalnej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20), informuje niniejszym o tym, że w okresie od dnia  21.07.2021 r. do dnia  28.07.2021 r.  przeprowadzony będzie nabór uzupełniający celem wyłonienia maksymalnej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20).

Do naboru uzupełniającego znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jego celem nie jest już wybór 20 Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie, a wybór takiej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie, która stanowi różnicę między maksymalną liczbą Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20), a liczbą Wnioskodawców zakwalifikowanych do Programu w pierwszym naborze.

Organizator Programu, działając na podstawie § 5 ust. 4 zd. 1 REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE pn. „ALL FOR INNOVATORS”: „Wsparcie rozwojowe wielkopolskich firm z sektora MŚP w ramach kompleksowego programu inkubacji realizowanego przez Concordia Design Sp. z o.o.” (RPWP.01.03.01-30-0009/20) realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwanego dalej: „Regulaminem”), z uwagi na niewybranie w pierwszym naborze maksymalnej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20), informuje niniejszym o tym, że w okresie od dnia  28.06.2021 r. do dnia  2.07.2021 r.  przeprowadzony będzie nabór uzupełniający celem wyłonienia maksymalnej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20).

Do naboru uzupełniającego znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jego celem nie jest już wybór 20 Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie, a wybór takiej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie, która stanowi różnicę między maksymalną liczbą Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20), a liczbą Wnioskodawców zakwalifikowanych do Programu w pierwszym naborze.

„Organizator Programu, działając na podstawie § 5 ust. 4 zd. 1 REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE pn. „ALL FOR INNOVATORS”: „Wsparcie rozwojowe wielkopolskich firm z sektora MŚP w ramach kompleksowego programu inkubacji realizowanego przez Concordia Design Sp. z o.o.” (RPWP.01.03.01-30-0009/20) realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwanego dalej: „Regulaminem”), z uwagi na niewybranie jak dotąd maksymalnej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20), na skutek, odpowiednio, niewybrania oraz brak właściwej liczby zgłoszeń w pierwszym i drugim naborze maksymalnej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20), informuje niniejszym o tym, że w okresie od dnia 8.06.2021 r. do dnia  27.06.2021 r.  przeprowadzony będzie nabór uzupełniający celem wyłonienia maksymalnej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20).

Do naboru uzupełniającego znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jego celem nie jest już wybór 20 Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie, a wybór takiej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie, która stanowi różnicę między maksymalną liczbą Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20), a liczbą Wnioskodawców zakwalifikowanych do Programu w pierwszym i drugim naborze.

„Organizator Programu, działając na podstawie § 5 ust. 4 zd. 1 REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE pn. „ALL FOR INNOVATORS”: „Wsparcie rozwojowe wielkopolskich firm z sektora MŚP w ramach kompleksowego programu inkubacji realizowanego przez Concordia Design Sp. z o.o.” (RPWP.01.03.01-30-0009/20) realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwanego dalej: „Regulaminem”), z uwagi na niewybranie jak dotąd maksymalnej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20), na skutek, odpowiednio, niewybrania oraz brak właściwej liczby zgłoszeń w pierwszym i drugim naborze maksymalnej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20), informuje niniejszym o tym, że w okresie od dnia 20.05.2021 r. do dnia  7.06.2021 r.  przeprowadzony będzie nabór uzupełniający celem wyłonienia maksymalnej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20).

Do naboru uzupełniającego znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jego celem nie jest już wybór 20 Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie, a wybór takiej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie, która stanowi różnicę między maksymalną liczbą Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20), a liczbą Wnioskodawców zakwalifikowanych do Programu w pierwszym i drugim naborze.

„Organizator Programu, działając na podstawie § 5 ust. 4 zd. 1 REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE pn. „ALL FOR INNOVATORS”: „Wsparcie rozwojowe wielkopolskich firm z sektora MŚP w ramach kompleksowego programu inkubacji realizowanego przez Concordia Design Sp. z o.o.” (RPWP.01.03.01-30-0009/20) realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwanego dalej: „Regulaminem”), z uwagi na niewybranie jak dotąd maksymalnej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20), na skutek, odpowiednio, niewybrania oraz brak właściwej liczby zgłoszeń w pierwszym i drugim naborze maksymalnej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20), informuje niniejszym o tym, że w okresie od dnia 04.05.2021 r. do dnia  19.05.2021 r.  przeprowadzony będzie nabór uzupełniający celem wyłonienia maksymalnej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20). Nabór formularzy zgłoszeniowych potrwa do dnia 17.05.2021 r.”

Do naboru uzupełniającego znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jego celem nie jest już wybór 20 Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie, a wybór takiej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie, która stanowi różnicę między maksymalną liczbą Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20), a liczbą Wnioskodawców zakwalifikowanych do Programu w pierwszym i drugim naborze.”

Organizator Programu, działając na podstawie § 5 ust. 4 zd. 1 REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE pn. „ALL FOR INNOVATORS”: „Wsparcie rozwojowe wielkopolskich firm z sektora MŚP w ramach kompleksowego programu inkubacji realizowanego przez Concordia Design Sp. z o.o.” (RPWP.01.03.01-30-0009/20) realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwanego dalej: „Regulaminem”), z uwagi na niewybranie w pierwszym naborze maksymalnej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20), informuje niniejszym o tym, że w okresie od dnia  19.04.2021 r. do dnia  10.05.2021 r.  przeprowadzony będzie nabór uzupełniający celem wyłonienia maksymalnej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20). Nabór formularzy zgłoszeniowych potrwa do dnia 30.04.2021 r.”
Do naboru uzupełniającego znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jego celem nie jest już wybór 20 Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie, a wybór takiej liczby Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie, która stanowi różnicę między maksymalną liczbą Wnioskodawców spełniających warunki do uczestnictwa w Programie (20), a liczbą Wnioskodawców zakwalifikowanych do Programu w pierwszym naborze.

Subscribe to our newsletter