Programy rozwojowe, talenckie i liderskie

Chcesz, by Twoja organizacja dynamicznie się rozwijała? Masz świadomość, że kluczem do sukcesu są ludzie i zastanawiasz się, jak skutecznie zaangażować oraz zmotywować swoich pracowników i pracowniczki, by rozwijali swoje kompetencje? Programy rozwojowe, talenckie i liderskie to zaprojektowane działania odpowiadające na potrzeby Twojej firmy, których celem jest praca na postawie oraz stylu działania ludzi, których rozwój osobisty przełoży się na rozwój Twojej organizacji.
Skontaktuj się z nami
Czym sa programy rozwojowe?

Projektujemy programy rozwojowe w odpowiedzi na potrzeby Twojej organizacji. Program rozwojowy to długofalowy scenariusz działań, które skupiają się na rozwijaniu umiejętności, wiedzy i kompetencji pracowników i pracowniczek w wybranych obszarach

 

CEL: ogólny rozwój pracowników i pracowniczek, który ma zwiększyć skuteczność i efektywność w pracy – zarówno w obecnych zadaniach, jak i przyszłych wyzwaniach.

 

DLA KOGO? Dla osób zatrudnionych na różnych szczeblach organizacji.

 


 

Przeczytaj więcej o programie rozwojowym 

 


 

Czym są programy talenckie?

Na pewno dostrzegasz tych, którzy w szczególny sposób angażują się w organizację, chcą rozwijać swoje umiejętności i poszukują nowych wyzwań. Programy talenckie w konkretny sposób odpowiadają na potrzebę rozwoju pracowników i pracowniczek z potencjałem, którym chce się chcieć!

 

CEL: Programy talenckie skupiają się na wyłonieniu pracowników i pracowniczek o szczególnych zdolnościach, następnie – w ramach zaprojektowanego planu – dążą do rozwoju ich potencjału, co bezpośrednio przełoży się na efektywność Twojej organizacji.

 

DLA KOGO? Dla pracowników i pracowniczek mających szczególny wpływ na organizację – wybranych przez organizację lub wyłonionych w ramach zaprojektowanej rekrutacji – bez względu na ich stanowisko.

 

Czym są programy liderskie?

Chcesz skupić się na rozwijaniu kadry menedżerskiej? Programy liderskie pozwalają w usystematyzowany sposób, zgodnie z potrzebami organizacji, podnieść kompetencje przywódcze osób zarządzających. To dzięki programowi liderskiemu menedżerowie i szefowie działów z Twojej firmy dowiedzą się, jak przewodzić z wizją, jak wzbudzać zaufanie oraz jak poszerzyć swój punkt widzenia.

 

CEL: Program liderski rozwija kompetencje przywódcze u osób zarządzających lub pracowników i pracowniczek, które są przygotowywane do takiej roli.

 

DLA KOGO? Dla liderów i liderek, menedżerów i menedżerek oraz osób identyfikowanych jako przyszłe osoby zarządzające.

Skontaktuj się z nami

JAK PRACUJEMY?

Niezależnie od tego, który program rozwojowy wybierzesz dla swojej organizacji, w Concordia Design pracujemy według określonych kroków, skupiając się przede wszystkim na potrzebach Twojej organizacji.

KROK 1
MAPOWANIE WYZWAŃ

Wspólnie z przedstawicielami firmy, w warsztatowy sposób, określamy wyzwania organizacji, nad którymi warto pracować, oraz grupę pracowników i pracowniczek, do której wybrany program ma być kierowany.

KROK 2
PROJEKTOWANIE

Przygotowujemy propozycje programu rozwojowego, który będzie odpowiedzią na wyzwania w Twojej firmie i skierowany do odpowiedniej grupy docelowej. Zakres programu oraz poszczególne działania zostaną dostosowane do Twoich potrzeb. Przygotujemy również wizualizacje celów biznesowych, które program ma zrealizować.

KROK 3
REALIZACJA

Program rozwojowy, zgodnie z założonym planem, realizujemy na przestrzeni określonego, dłuższego czasu. Wraz z trenerami oraz trenerkami przygotowujemy i realizujemy poszczególne szkolenia oraz treningi, wykorzystując nasze autorskie metody oraz metodologię dostępną na rynku zgodną z najnowszymi trendami.

CO ZYSKASZ, REALIZUJĄC PROGRAM ROZWOJOWY?
  • OKREŚLISZ WYZWANIE PROJEKTOWE i zyskasz konkretne rozwiązanie w postaci długofalowej strategii programu rozwojowego dla wybranych pracowników i pracowniczek - a ich rozwój bezpośrednio przełoży się na rozwój Twojej organizacji.
  • RÓŻNORODNE NARZĘDZIA, które systematyzują pracę oraz wspierają kształtowanie uniwersalnych kompetencji związanych z m.in. kreatywnością, analizą danych czy budowaniem zespołu.
  • ANGAŻUJĄCE SZKOLENIA, ZADANIA, DZIAŁANIA, które pozwolą na rozwój pracowników i pracowniczek, dając im poczucie sprawczości i nowej perspektywy.
  • ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW I PRACOWNICZEK, którzy utożsamiają się z Twoją organizacją, ponieważ widzą możliwości rozwoju i konkretną ścieżkę zawodową.
  • DIAGNOZĘ pracowników i pracowniczek, która pozwoli wyłonić talenty Twojej firmy, a ich rozwój osobisty przyczyni się do rozwoju organizacji.
  • KREATYWNE EFEKTY WSPÓLNEJ PRACY, które są mierzalne i możliwe do wdrożenia, odpowiadają również na zdiagnozowane potrzeby Twojej firmy.
Napisz do nas
Masz pytania, potrzeby, lub chcesz po prostu wpaść na kawę? Napisz do nas!


    Subscribe to our newsletter