Design sprint - Concordia Design

Design sprint

Kreatywne projektowanie rozwiązań dla biznesu

Dołącz do przedsiębiorców i innowatorów, którzy swoją przewagę biznesową budują sięgając po metodę twórczego rozwiązywania problemów i generowania pomysłów, wypracowaną przez liderów z Doliny Krzemowej.
Design sprint pomoże Ci w szybki i zwinny sposób zebrać hipotezy i wykreować koncepty, które będą odpowiedzią na realne potrzeby rynku, użytkowników, planety.
Skontaktuj się z nami

Metoda design sprint jest dla Ciebie, jeśli…

 • Potrzebujesz konkretnych rozwiązań dla realnych wyzwań w twojej organizacji,
 • poszukujesz kierunku do dalszego rozwoju,
 • a także pomysłu na innowacyjny produkt lub usługę.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dla kogo jest design sprint?

Design sprint został stworzony zarówno dla tych, którzy dopiero startują, jak i dla tych, którzy chcą znacznie przyspieszyć.

 

Startupy
Zbuduj model współpracy i portfolio produktów w oparciu o metody kreatywne, które wskażą Ci trendy społeczne z potencjałem inwestycyjnym. Wyróżnij się na rynku!

 

Przedsiębiorstwa i korporacje
Optymalizuj istniejące produkty i usługi, rozwiązuj problemy w organizacji, wyznaczaj kierunki dalszego rozwoju wykorzystując kreatywne moce swojego zespołu.

 


 

Czego spodziewać się na warsztatach Design Sprint? Przeczytaj więcej 

 


 

Od wizji do realizacji w kilka dni  

Podczas sprintów posługujemy się naszą autorską metodą Creativity+Thinking (CT). Duży nacisk kładziemy na budowanie zespołu projektowego i podtrzymywanie jego motywacji podczas całego procesu, tak aby w pełni utożsamiał się on z finalnie wypracowanymi rozwiązaniami.

 

Zaczynamy od poszerzania perspektywy, wprowadzając kroki związane z badaniami i analizą trendów. Następnie przechodzimy przez kolejne etapy Design Thinking: empatyzację, definiowanie problemu, generowanie rozwiązań, prototypowanie i testowanie. Na końcu przygotowujemy kartę projektu, w której zawieramy kolejne kroki i ogólny plan  wdrożenia.

 


 

Co łączy Design Sprinty z bieganiem?

Przeczytaj więcej

 


 

Odpowiadamy na wyzwania współczesnego świata

Tworzymy rozwiązania, które są dobre dla biznesu i planety. Ziemia jest dla nas kluczowym interesariuszem w każdym projekcie. Jej potrzeby są dla nas tak samo ważne, jak potrzeby członków zespołu i użytkowników końcowych produktu czy usługi.

 

 

Sprawdzony w praktyce

Proces Creativity+Thinking przekłada się na kreatywne działania, które przede wszystkim odpowiadają realnym potrzebom klientów i użytkowników, oraz są możliwe do wdrożenia.

Pewna przewaga design sprint to:

 • Bardzo szybka realizacja projektu (od 1 do 5 dni).
 • Głębokie wejście w temat projektu i rozpatrywanie go z różnych perspektyw.
 • Ogromna pula nowych, potencjalnych rozwiązań lub optymalizacja obecnych.
 • Prototypy, czyli przetestowane rozwiązania, produkty, usługi.
 • Zgrany i zaangażowany zespół projektowy, który staje się ambasadorem pomysłów.
 • Inspiracje, trendy i sygnały zmian.
 • Benchmarki, które pomagają lepiej poznać otoczenie rynkowe.
 • Ćwiczenia pobudzające kreatywność do wykorzystania w dalszej pracy zespołowej.
 • Niskie koszty w stosunku do otrzymanych rezultatów

Etapy design sprintu
We własnym tempie. Krok po kroku do celu.

KICK OFF PROJEKTU

Wspólnie z klientem definiujemy cele projektu, spodziewane efekty i mierniki. Mapujemy zasoby i problemy. Sięgamy po badania opracowane przez organizację i dostępne na rynku. Określamy kluczowych interesariuszy, czyli wszystkie osoby zaangażowane i mające wpływ na projekt. Dobieramy zespół i tworzymy ramy projektowe.

BUDOWANIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

Mapujemy role i kompetencje w zespole. Ustalamy zasady współpracy, kierując się autorskimi metodami. W zależności od charakteru i potrzeb projektu, do zespołu zapraszamy zarówno pracowników/ pracownice firmy, jak i zewnętrznych ekspertów.

REDEFINIOWANIE CELU

Ponownie spoglądamy na cele i wyzwania, sprawdzając czy rozwiązanie problemu nie leży zupełnie gdzie indziej niż pierwotnie zakładaliśmy. Przyjmujemy perspektywę makro i mikro (Kosmosu i Ziemi). Wyznaczamy cele, które są sprecyzowane, mierzalne, atrakcyjne, realistyczne i terminowe

SZUKANIE INSPIRACJI

Wychodzimy poza obszar wiedzy zespołu, poszerzamy perspektywy i inicjujemy poszukiwania rozwiązań inspirowanych innymi dziedzinami i branżami. Przyglądamy się światowym trendom społecznym, nowym metodom pracy, dobrym praktykom. Inspiracje dobieramy do tematu projektu.

BADANIA

Opcjonalnie realizujemy badania jakościowe, np. wywiady z klientami produktu lub usługi. Pozwalają nam one wyodrębnić tzw. insighty, czyli spostrzeżenia na temat zachowań klientów, na których opieramy dalszą pracę projektową oraz weryfikujemy nasze hipotezy.

GENEROWANIE ROZWIĄZAŃ

Stosujemy autorską metodę projektową, która opiera się na stosowaniu zróżnicowanych technik kreatywnych. Wciągamy zespół w tworzenie rozwiązań: od oczywistych do najbardziej niekonwencjonalnych. Techniki dobieramy uwzględniając neuroróżnorodność.

WYBÓR ROZWIĄZANIA

Wybieramy jeden pomysł, kierując się przyjętymi wcześniej kryteriami, mówiącymi o realności wdrożenia i korzyściach biznesowych.

PROTOTYPOWANIE

Prezentujemy wybrany pomysł w postaci prototypu (makieta, storyboard, scenka, cardboard, plakat itp.). W ten sposób zmniejszamy ryzyko niepowodzenia projektu i weryfikujemy, czy wszyscy podobnie rozumieją rozwiązanie problemu.

TESTOWANIE

Zbieramy opinie i wskazujemy usprawnienia. Dzięki badaniu i testowaniu produktu dowiadujemy się, co należy zmienić, aby trafić z nim do właściwych użytkowników. Sprawdzamy, czy oprócz wysokiej jakości i dobrego designu, są także przyjazne w użytkowaniu.

PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA

Wprowadzamy usprawnienia i przygotowujemy projekt do wdrożenia według wybranej metody zarządzania projektami.

Design sprinty możesz wykorzystać między innymi do:

-wprowadzania nowych produktów i innowacji

 

-zaprojektowania efektywniejszej pracy zespołu

 

-optymalizacji procesu

 

-poznania trendów i sygnałów zmian

 

-edukacji

 

-wypracowania komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w firmie

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jak długo trwa design sprint?

Czas trwania procesu ustalany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb klienta i zakresu prac. Może trwać od 1-2 dni do 5 dni.

Ile osób może wziąć udział design sprincie?

The sky is the limit. W design sprincie może wziąć udział nawet 100 osób. Aby jednak pracować efektywnie i wykorzystać pełnię możliwości tej metody, rekomendujemy grupy minimum 6-cio osobowe.

Offline czy online? Jak pracujecie?

Jesteśmy elastyczni. Ty decydujesz, czy chcesz design sprint w swojej organizacji przeprowadzić offline czy online. W przypadku procesu realizowanego zdalnie, zadbamy aby wszyscy uczestnicy, niezależnie od umiejętności obsługi komputera, mogli w pełni być aktywni.

Czy design sprint jest metodą rozwijania kreatywności?

Design sprint przede wszystkim służy tworzeniu rozwiązań, które najtrafniej odpowiadają na wyznaczone cele. Udział w samym procesie natomiast znacznie wzmacnia kreatywność, poprzez łączenie różnorodnych idei i nowe spojrzenie na znane rzeczy.

Kogo należy zaprosić do grupy roboczej?

Budowa zespołu jest niezwykle istotnym etapem w design sprincie. Dążymy to tego, aby były one multidyscyplinarne, a jego poszczególnych członków dobieramy na podstawie różnorodnych stylów działania i myślenia, doświadczenia, stażu pracy itp. W ten sposób tworzymy grupę zaangażowanych osób, która może się wzajemnie inspirować

Co jest wyjątkowego w Creativity+Thinking?

Creativity+Thinking (CT) jest autorską metodą kreatywnego projektowania rozwiązań, która posiada konkretne etapy pracy oraz określone narzędzia, mające przynieść rezultaty odpowiadające na realne potrzeby. Od metody Design Thinking wyróżnia się dodatkowymi etapami w procesie: poszerzanie perspektywy poprzez badania, przygotowanie do wdrożenia oraz uwzględnienie potrzeb klienta wewnętrznego czyli zespołu.

Napisz do nas

Masz pytania, potrzeby, lub chcesz po prostu wpaść na kawę? Napisz do nas!


  Subscribe to our newsletter