Creativity+Thinking

Creativity+Thinking to nasza autorska metoda, która powstała dzięki wieloletniemu doświadczeniu i pracy przez Design Thinking.
Jest ona odpowiedzią na to, jak jeszcze lepiej zaprojektować proces, aby jeszcze efektywniej odpowiedzieć na realne potrzeby użytkowników, uwzględniając również rozwój i potrzeby grupy projektowej.
Skontaktuj się z nami
Creativity+Thinking - kreatywne projektowanie rozwiązań

Creativity+Thinking (C+T) jest autorską metodą kreatywnego projektowania rozwiązań, która posiada konkretne etapy pracy oraz określone narzędzia.

Tym, co różni C+T od Design Thinking jest kolejność etapów – w Creativity+Thinking najpierw poszerzamy perspektywę (m.in. przez badanie trendów), a potem badamy i generujemy rozwiązania.

W tej metodzie bardzo duży nacisk kładziemy na zespół projektowy i ich motywację w trakcie całego projektu, tak aby zespół utożsamiał się z wypracowanymi rozwiązaniami.

Proces C+T przynosi efekty nie tylko kreatywne, ale też odpowiadające realnym potrzebom i możliwe do wdrożenia.

Etapy procesu Creativity+Thinking

Eye icon
1. Dobór zespołu projektowego
Eye icon
2. Zdefiniowanie celu
Eye icon
3. Określenie wyzwania
Eye icon
4. Szukanie inspiracji
Eye icon
5. Badania
Eye icon
6. Generowanie rozwiązań
Eye icon
7. Wybór rozwiązania
Eye icon
8. Prototypowanie
Eye icon
9. Testowanie
Eye icon
10. Przygotowanie do wdrożenia

1. Dobór zespołu projektowego

Close icon

Dobór zespołu projektowego – optymalny zespół składa się z 5-6 osób o różnych rolach i kompetencjach.

2. Zdefiniowanie celu

Close icon

Zdefiniowanie celu – nazwanie problemu i określenie celu do jakiego dążymy wyznacza kierunek poszukiwań.

3. Określenie wyzwania

Close icon

Określenie wyzwania – zdefiniowanie wyzwania powinno być atrakcyjną, ale względnie realną wizualizacją osiągniętego celu.

4. Szukanie inspiracji

Close icon

Szukanie inspiracji – wyjście poza obszar wiedzy zespołu poszerza perspektywy i inicjuje szukanie rozwiązań inspirowanych nową wiedzą. Na tym etapie przyglądamy się m.in trendom społecznym na świecie, nowym metodom pracy, dobrym praktykom z innych branż. Inspiracje są dobierane do tematu, a ich celem jest spojrzenie dalej niż do tej pory.

5. Badania

Close icon

Badania – badania jakościowe, np. wywiady z klientami produktu projektowego lub usługi pozwalają wyodrębnić tzw. insighty, czyli najważniejsze spostrzeżenia do dalszej pracy.

6. Generowanie rozwiązań

Close icon

Generowanie rozwiązań – etap trwający zarówno po etapie 4, jak i 5. Do tego momentu spisujemy wszystkie możliwe pomysły.

7. Wybór rozwiązania

Close icon

Wybór rozwiązania – wybór jednego pomysłu umożliwiają przyjęte kryteria realności wdrożenia i korzyści biznesowej.

8. Prototypowanie

Close icon

Prototypowanie – prezentacja wybranego pomysłu w postaci prototypu (w formie makiety, storyboardu, odegranej scenki, cardboardu, plakatu etc.) zmniejsza ryzyko niepowodzenia i weryfikuje, czy wszyscy w ten sam sposób rozumieją pomysł.

9. Testowanie

Close icon

Testowanie – prezentacja pomysłu docelowemu odbiorcy pozwala zebrać opinie i wskazać usprawnienia.

10. Przygotowanie do wdrożenia

Close icon

Przygotowanie do wdrożenia – uwzględnienie usprawnień z testowania pozwala przygotować projekt do wdrożenia (wg wybranej metody zarządzania projektem).

Co jest wyjątkowego w Creativity+Thinking?
  • sposób, w jaki dobierane są zespoły – na podstawie stylów działania i myślenia uczestników tworzymy różnorodne i zaangażowane zespoły
  • skoki kreatywne – stosujemy techniki, które uruchamiają w uczestnikach „dziecko spontaniczne” i motywują do szukania nieszablonowych rozwiązań
  • weryfikacja biznesowa rozwiązań – dbamy o to, aby rozwiązania były możliwe do wdrożenia, mieściły się w ramach czasowych i budżetowych oraz odpowiadały na potrzeby użytkownika
  • potrzeby członków i klienta, dla którego projektujemy, są dla nas tak samo ważne, jak potrzeby ZIEMI. Ziemia jest dla nas kluczowym interesariuszem w każdym projekcie
  • zanim wejdziemy w etap empatyzacji, badamy szeroki kontekst uwzględniający wszystkie elementy wokół projektu, które mogą mieć na niego wpływ, w tym: trendy, czynniki gospodarcze, czynniki technologiczne itd.
Jakie tematy zrealizujesz dzięki procesowi Creativity+Thinking?

Design Thinking i Creativity+Thinking są procesami iteracyjnymi, jednak ich podstawą jest systematyczne podejście do projektowania, w którym każdy etap ma znaczenie. Ważna jest zarówno kolejność wprowadzania kolejnych etapów, jak i to, aby żadnego z nich nie pomijać.

Tylko spełniając te kryteria możemy mówić o pełnym, dobrze przeprowadzonym procesie.

 

Napisz do nas
Masz pytania, potrzeby, lub chcesz po prostu wpaść na kawę? Napisz do nas!


    Subscribe to our newsletter