Myśli, emocje i zachowania – czyli jaką właściwie postawę przyjmuję wobec aktualnej sytuacji? - Concordia Design

Myśli, emocje i zachowania – czyli jaką właściwie postawę przyjmuję wobec aktualnej sytuacji?

Jacek Jokś

Chyba już nikt nie ma wątpliwości, że nasza codzienność uległa zmianie. Od niemal trzech lat zmienia się właściwie nieustannie w dynamicznym tempie. Jak nigdy dotąd doświadczamy tego, co opisuje tzw. model VUCA world. Wypracowany pod koniec zimnej wojny na uczelni wojskowej United States Army, dotyczył zagadnień związanych z przywództwem w świecie niepewności. Model ten od lat lubiany w świecie biznesu jest akronimem od angielskich słów:

W 2020 roku futurolog Jamais Cascio przedstawił nowy akronim: BANI, który ma zastąpić VUCA i pomóc w zrozumieniu skutków pandemii i tego, jak wpłynęła ona na nasze doświadczanie świata oraz funkcjonowania w nim świat BANI jest:

Obecnie szybkość zmian jakich doświadczamy powoduje stałe poczucie dyskomfortu, chaosu i niepokoju, a żeby się w tym odnaleźć niezbędne jest budowanie swojej samoświadomości oraz odporności psychicznej. Zmienność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność a także kruchość, brak spokoju, nieliniowość i niezrozumienie dobrze opisują kontekst, w którym dziś funkcjonujemy. Dotyczy on tego, co zewnętrzne, na co nie mamy bezpośredniego wpływu. To, na co jako ludzie na pewno mamy wpływ i co zależy od nas samych, to sposób patrzenia na świat, jak go postrzegamy, co o nim myślimy. Już starożytny filozof Epiktet powiedział „to nie rzeczy nas smucą, lecz to, jak je widzimy”. Słowa te potwierdzają liczne badania psychologiczne, dotyczące odporności psychicznej (rezyliencji) czyli posiadanych umiejętności w zakresie m.in.:

Wreszcie strefa trzecia – rozwoju. Opisuje ona postawę akceptacji i zrozumienia tego, co się dzieje i tego, na co nie mamy bezpośredniego wpływu oraz skupia się na tym, co możemy zrobić zarówno dla siebie, jak i dla innych. W strefie tej wykazujemy się empatią, myślimy, jak możemy pomóc innym i skupiamy się raczej na teraźniejszości i przyszłości aniżeli na rozpamiętywaniu tego, co już za nami.

Dla przykładu: w kontekście pandemii model ten przedstawia poniższa grafika:

Model ten warto byłoby poszerzyć jeszcze o jedną warstwę – strefę psychologicznego bezpieczeństwa, która zwiera w sobie korzenie indywidualnej odporności psychicznej. A odporność tę (rezyliencję) możemy rozwijać całej życie. Warstwa ta – w ramach obecnej sytuacji – byłaby wyrazem zabezpieczenia podstawowych życiowych kwestii (w ujęciu tego, na co masz wpływ) ale także osadzania się w tu i teraz (korzystając np. z techniki mindfullnes) czy poszukiwania własnych zasobów w przeszłych kryzysowych/trudnych momentach swojego życia (np. poprzez pytania „Jakie moje zasoby pomogły mi wyjść z tamtej trudnej sytuacji?”, „Które z nich mogę wykorzystać dzisiaj do poradzenia sobie z obecną sytuacją?”, „Jakie inne zasoby posiadam, które mogą mnie wesprzeć?”.

Wiedząc, że tylko (i aż!) od Ciebie zależy, co myślisz, co czujesz i jak się zachowujesz, zapraszam Cię do refleksji, w której strefie sam się odnajdujesz. Popatrz na powyższą infografikę i pomyśl, znajdź własne przykłady i jeżeli jesteś w strefie strachu lub nauki, zastanów się:

Życzę Ci dużo wewnętrznego ciepła, umiejętności akceptowania emocji (i tych przyjemnych ale i tych nieprzyjemnych) oraz zadawania sobie pytania: „w której strefie decyduję się funkcjonować w tej konkretnej sytuacji?”. I pamiętaj, damy radę! 🙂

Jacek Jokś
Professional Certified Coach ICF, superwizor, konsultant biznesu, psychoterapeuta Gestalt w trakcie szkolenia.

O autorze_rce

Jacek Jokś

Coach certyfikowany na najwyższym poziomie Master przez International Coaching Federation (MCC ICF). Trener i coach w Szkole Coachów Grupy SET. Superwizor coachingu. Psychoterapeuta Gestalt w procesie szkolenia. Ekspert w Concordia Design. Konsultant, pracujący z przedsiębiorcami, menadżerami oraz działami HR zarówno start-up’ów, jak i dużych organizacji. Ostatnie lata spędził w międzynarodowym koncernie branży automotive wspierając menadżerów i zespoły w zmianie oraz prowadząc działania związane z rozwojowem organizacji i kompetencji pracowników. Członek zespołu Pracowni Psychologicznej POMOCNIA w Poznaniu, gdzie prowadzi zarówno procesy coachingowe jak i psychoterapeutyczne. Jako coach specjalizuje się w prowadzeniu coachingu indywidualnego, głównie w rozwoju kompetencji menadżerskich, radzenia sobie z emocjami oraz wzmacnianiem odporności psychicznej, natomiast trenersko rozwija przede wszystkim kompetencje coachingowe i przywódcze, ucząc przyszłych coachów, managerów oraz środowisko HR-owe.

Subscribe to our newsletter