Czy modne testy są jak horoskopy, czyli kilka słów co da Ci praca z wynikami FRIS i Gallupa.

Katarzyna Rząsa

Rosnąca popularność różnego rodzaju testów określających rodzaj osobowości, style funkcjonowania, myślenia, działania czy talenty wynika z tego, że one działają i są nieocenionym wsparciem zarówno w indywidualnym rozwoju osobistym, jak i wzmacnianiu zespołowości – budowaniu wzajemnego zrozumienia i empatii, efektywniejszej komunikacji i optymalnym podziale obowiązków.
Warunkiem jest korzystanie ze sprawdzonych testów i narzędzi o wysokim poziomie rzetelności oraz współpraca z certyfikowanymi konsultantami_kami danego narzędzia przy omawianiu wyników czy przeprowadzaniu warsztatów zespołowych.
W Concordia Design wykorzystujemy badania FRIS i CliftonStrengths (potocznie zwane Gallupem), wspierając budowanie różnorodnych zespołów projektowych, rozwój indywidualny czy wzmacnianie zespołowości.

Które narzędzie może wesprzeć Ciebie, Twój zespół czy projekt?

FRIS służy do zrozumienia oraz prostego i trafnego opisu kluczowych różnic w sposobach myślenia i działania. Model ten opiera się o 4 perspektywy poznawcze: FAKTY – RELACJE – IDEE – STRUKTURY (w skrócie „FRIS”).
Wyjaśniają one jakie informacje uznajemy za najważniejsze w zetknięciu z nową sytuacją, gdy nie możemy odwołać się do swojego doświadczenia, wskazują, jakie procesy myślowe wykorzystujemy najsprawniej, czemu nadajemy największy priorytet oraz co najintensywniej wykorzystujemy.

Dzięki badaniu FRIS poznasz swój:

Styl Myślenia – jest niezmienny i trwały.
Opisany przez jedną i niezmienną perspektywę. W nowych sytuacjach doświadczenie nie podpowiada nam gotowych rozwiązań. Zazwyczaj wtedy reagujemy, wykorzystujemy informacje i podejmujemy decyzje w typowy dla siebie sposób. W psychologii poznawczej nazywa się go stylem poznawczym lub stylem myślenia.

Styl Działania – może ewoluować w czasie.
Opisany przez kompozycję wszystkich używanych perspektyw.
Styl Działania pokazuje jakimi perspektywami uzupełniasz Twój Styl Myślenia w działaniu i określa, w jakich sytuacjach możesz go najsprawniej wykorzystywać. Wynika nie tylko z naturalnych predyspozycji, ale również z doświadczeń i upodobań.

Co daje nam FRIS? Celem badania FRIS nie jest wartościowanie sposobów myślenia – każdy z nich ma swoje zalety, ale i swoje ograniczenia

-FRIS daje zwiększenie świadomości swoich silnych i słabszych stron;

-większą tolerancję dla odmiennych sposobów myślenia;

-praktyczne narzędzie do szybszego zapobiegania i rozwiązywania konfliktów;

-znajomość stylów myślenia i działania wpływa pozytywnie na poprawę komunikacji w zespole;

-a także dopasowanie zadań w ramach projektów według preferencji poszczególnych osób w grupie.

Gallup

Narzędzie opiera się na założeniach psychologii pozytywnej, czyli dziedzinie psychologii zajmującej się dobrym samopoczuciem i ludzkim szczęściem (dobrostanem).
Don O. Clifton, twórca narzędzia, uznawany jest za “dziadka” właśnie psychologii pozytywnej oraz ojca psychologii opartej na budowaniu mocnych stron.

Stworzył on i opracował badanie potocznie zwane badaniem Gallupa (oficjalna nazwa narzędzia to CliftonStrengths, dawniej StrengthsFinder), wyodrębniając 34 cechy – talenty, z których każdy człowiek ma 5 dominujących, a ich rozwijanie jest kluczowe dla osiągania zawodowych i życiowych sukcesów oraz spełnienia i satysfakcji. Dominujące TOP5 talentowe jest unikalne dla każdej osoby w skali 1:33 miliony! Talenty podzielone są na 4 grupy talentowe: talenty wpływu, wykonawcze, strategicznego myślenia oraz budowania relacji. Grupy te określają ogólną charakterystykę i motywacje osób, u których dana grupa talentów dominuje.

Talenty

Talent jest naszą naturalną predyspozycją, powtarzającym się wzorcem zachowania, odczuwania i działania. W podejściu Gallupa chodzi o zidentyfikowanie i określenie swoich talentów, w które następnie inwestujemy i rozwijamy w kierunku wykształcenia mocnych stron, czyli świadomego i powtarzalnego działania, prowadzącego do pozytywnych rezultatów oraz realizacji zadań w bliski doskonałości sposób.

Co nam daje Gallup?

-To narzędzie wspiera rozwój osobisty poprzez identyfikację i rozwój swoich mocnych stron.

-Jest to przeciwieństwo konwencjonalnego modelu rozwoju, w którym diagnozujemy i określamy obszary do rozwoju, aby następnie tworzyć plany naprawcze.

-W podejściu Gallupa realizujemy model rozwoju opartego na mocnych stronach, który polega na identyfikacji talentów i rozwijaniu mocnych stron.

-Gallup pomaga w dogłębnym zrozumieniu swoich mocnych stron i tego, jak przyczyniają się (lub mogą przyczyniać) do osiągania przez nas sukcesów.

-Narzędzie to świetnie sprawdza się także w pracy zespołowej – budowaniu wzajemnego zrozumienia i empatii, a także świadomości mocnych stron całego zespołu.

O autorze_rce

Katarzyna Rząsa

Moderatorka i facylitatorka Design Thinking i Creativity+Thinking. Specjalizuje się we wspieraniu projektów strategicznych (m.in doświadczenie w PMO strategii HR). Buduje pomosty między strategią HR, a strategią firmy. Pracuje z klientami nad rozpoznawaniem i współtworzeniem DNA organizacji i jej wartości z perspektywy potrzeb dzisiaj/jutro. Jej pasją są projekty, których efektem jest wypracowanie nowych rozwiązań, produktów i usług. Od kilkunastu lat współpracuje z największymi pracodawcami w Wielkopolsce – Volkswagen Poznań i IKEA Poznań. Pasjonuje ją tworzenie modeli, które mają przełożenie na codzienność. Posiada doświadczenie w badaniu zadowolenia pracowników i pracy z kadrą menedżerską nad zmianą w tym obszarze oraz tworzeniem programów dla HiPo w organizacji. Konsultant i moderator warsztatów. Ultrawizjoner, działa z ogromną energią, determinacją i przekonaniem, że niemożliwe zawsze jest możliwe – wg. niej, to tylko kwestia odpowiednich narzędzi i procesu. Prywatnie – gallupowy zbieracz – uwielbia kolekcjonować doświadczenia, posiada niezliczoną ilość folderów o nazwie „inspiracje”. Fanka dopamine dressing.

Subscribe to our newsletter