ConcRE_t kawa z Martą Karwacką

Sylwia Hull-Wosiek

Rozmowa z Martą Karwacką, ekspertką z dziedziny zrównoważonego rozwoju i senior manager w Deloitte, prowadzona przez Katarzynę Andrzejczyk-Briks, skupiła się na zjawisku greenwashingu.

Gościni wyjaśniła, że greenwashing polega na wprowadzaniu konsumentów w błąd przez firmy, które twierdzą, że są ekologiczne, ale nie mają na to dowodów. Zwróciła uwagę na rosnącą świadomość konsumentów i ich wymagania dotyczące jasnych i konkretnych informacji o zrównoważonych działaniach firm.

Podczas dyskusji omówiono różne formy greenwashingu, takie jak “green labeling” (fałszywe ekologiczne etykietowanie), “green shifting” (przerzucanie odpowiedzialności na konsumentów), “green lighting” (podkreślanie pojedynczych działań ekologicznych przy jednoczesnym pomijaniu szkodliwych praktyk) oraz “green hushing” (unikanie dyskusji na temat działań związanych z ESG).

Marta Karwacka podkreśliła, że firmy muszą stawić czoła nowym regulacjom, takim jak dyrektywa CSR-RD dotycząca raportowania niefinansowego oraz dyrektywa Green Claims dotycząca komunikacji zrównoważonego rozwoju. Zauważyła, że firmy będą musiały zmienić sposób raportowania i komunikacji, aby uniknąć oskarżeń o greenwashing.

Dyskusja ujawniła, że obecne i przyszłe regulacje wymagają od firm autentyczności i transparentności w komunikacji o ich działaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Karwacka zaznaczyła, że potrzebna jest zmiana systemowa, zarówno w firmach, jak i w społeczeństwie, aby skutecznie zwalczać greenwashing i promować prawdziwą odpowiedzialność ekologiczną.

Spotkanie zakończyło się stwierdzeniem, że konsumenci i obywatele mają coraz większy wpływ na firmy, wymuszając na nich większą odpowiedzialność i przejrzystość w kwestiach związanych ze środowiskiem i zrównoważonym rozwojem.

Podsumowując, to spotkanie w Concordia Design z Martą Karwacką ujawniło złożoność i pilność problemu greenwashingu. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i społecznej zrozumienie tego, jak firmy komunikują swoje działania zrównoważone, staje się kluczowe. Dyskusja pokazała, jak ważne jest, aby firmy były autentyczne i transparentne, oraz jak duży wpływ mają konsumenci i obywatele na kształtowanie praktyk biznesowych.

Zobacz całe nagranie ze spotkania z dowiedz się więcej na temat problemu greenwashingu oraz odpowiedzialności społecznej i ekologicznej w dzisiejszym świecie. To nie tylko wiedza cenna dla osób związanych z biznesem, ale także dla każdego świadomego konsumenta i obywatela. 

O autorze_rce

Sylwia Hull-Wosiek

Development & Creativity Manager w Concordia Design. Autorka metody Creativity+Thinking, która jest efektem jej wieloletnich doświadczeń, refleksji i pracy projektowej w oparciu o techniki kreatywne, design thinking i praktykę HR-ową. Certyfikowana trenerka biznesu, konsultantka, pedagożka, coach z wieloletnim doświadczeniem w zarządzania zasobami ludzkimi. Projektując innowacyjne rozwiązania, produkty, doświadczenia, czy edukację, wykorzystuje rozmaite narzędzia diagnostyczne i rozwojowe dopasowane do celu procesów oraz zespołu, z którym pracuje. Współpracowała między innymi z Volkswagen Poznań, IKEA, Żabka, Microsoft, Interseroh, Vox Meble, Vox Profile i wiele innych.

Subscribe to our newsletter