1. Szymon Negacz “My, Wy, Oni – o dyskryminacji ze względu na wiek w biznesie.”

O problemie dyskryminacji ze względu na wiek, która wcale nie dotyczy tylko osób starszych. O tym, jak mierzyć doświadczenie, jak strach i struktura utrudnia nam międzypokoleniową współpracę oraz jak korzystać z różnorodności w organizacji. 

2. Janina Bąk “Czy istnieje matematyczny wzór na smutek? O życiu z chorobą psychiczną.” 

Przejmujące wystąpienie o doświadczeniu życia z chorobą psychiczną oraz społecznym odbiorze osób zmagających się z chorobą. O porażających statystykach i o tym, jak pomagać i wspierać. 

3. Maciej Makselon “FEMINATYWY. O genderowej nowomowie słów kilka.”

O feminatywowej nowomowie, która wcale nowa nie jest, o logice i strukturze języka polskiego, a także o najczęstszych lękach i obawach związanych ze stosowaniem żeńskich form oraz o empatii językowej.

4. Susanna Romantsova “Fałszywa różnorodność – dlaczego przyszłość jest intersekcjonalna.”

O presji pierwszych 30 sekund rozmowy, podczas których dokonuje się lingwistyczne profilowanie osób mówiących z akcentem oraz o tym, jak wiele (często błędnych) wniosków wyciągamy o osobie w tym czasie. O wcale nie prostym pytaniu “Skąd jesteś?” oraz o intersekcjonalnym podejściu do różnorodności i naszych tożsamości.

5. Kseniya Homel “Jak być migrantką w Polsce.”

O stereotypach związanych z kobietami migrantkami w Polsce oraz ich sytuacji i trudnościach z jakimi mierzą się na co dzień. Wystąpienie jest zachętą do kwestionowania stereotypów dotyczących migrantek i spojrzenia na nie jak na liderki swojego codziennego życia oraz społeczności, które reprezentują. 

Subscribe to our newsletter