Młyny Rothera Case Study - Concordia Design

Projektowanie oferty Młynów Rothera z udziałem mieszkańców

Jak sprawić, by Młyny Rothera były dumą Bydgoszczy i spełniały oczekiwania obywateli? Pracowaliśmy nad tym wspólnie z przedstawicielami Parku Kultury i mieszkańcami miasta.

Młyny Rothera

Młyny Rothera to cenny zabytek architektury przemysłowej, świadek dynamicznego rozwoju Bydgoszczy połowy XIX wieku. Obiekt składający się z młyna i dwóch spichlerzy, położony jest na Wyspie Młyńskiej, której funkcja z przemysłowej przekształciła się w rekreacyjno-kulturalną. Dziś to miejsce spędzania wolnego czasu, wśród przyrody, i zabytkowej architektury, zielona, otoczona wodą enklawa w samym sercu miasta.

Od 2013 roku Młyny Rothera ponownie stały się własnością lokalnego samorządu, a władze miasta poprzez rewitalizację zamierzają przywrócić im dawny blask oraz stworzyć wyjątkowe miejsce, nawet w skali kraju. Młyny jako siedziba Parku Kultury – instytucji działającej w obszarze edukacji kultury i nauki – mają służyć nie tylko lokalnej społeczności, ale także gościom i turystom przyjeżdżającym do Bydgoszczy oraz przedstawicielom świata biznesu.

Cel i etapy projektu

Nasze zadanie polegało na wypracowaniu wizji Młynów Rothera jako instytucji kultury oraz zaprojektowaniu oferty Młynów Rothera z udziałem mieszkańców: przedstawicieli Parku Kultury, bydgoskich rodzin, firm branży kreatywnej, organizacji pozarządowych oraz Instytucji Otoczenia Biznesu.

Etapy projektu
1. Doprecyzowanie wizji Młynów Rothera
2. Poznanie potrzeb użytkowników
3. Określenie funkcji kompleksu Młynów Rothera oraz weryfikacja z potencjalnymi użytkownikami

Wnioski

„Projektowanie oferty Młynów Rothera z udziałem mieszkańców” potwierdziło dwa szersze zjawiska, które jako zespół Concordia Design obserwujemy od dłuższego czasu.

Po pierwsze, umocniliśmy się w przekonaniu, że profesjonalne procesy projektowe i badawcze, skutecznie wspomagają współpracę jednostek samorządu terytorialnego z lokalną społecznością.

Po drugie, jesteśmy pewni, iż samo „tworzenie przestrzeni” wykracza daleko poza budowę infrastruktury wysokiej jakości. By owa przestrzeń spełniała oczekiwania jej przyszłych użytkowników (np. mieszkańców), należy jak najwcześniej włączyć ich w proces projektowy. Dzięki badaniom powinniśmy poznać potrzeby odbiorców, zachęcić ich do dzielenia się przemyśleniami czy pomysłami.

Rezultaty

Proces projektowania oferty Młynów Rothera z udziałem mieszkańców przeprowadziliśmy zgodnie z metodą design thinking: koncentrowaliśmy się na użytkowniku, projektowaliśmy dla określonego segmentu odbiorców, a nie dla trudno określonego “ogółu” oraz pracowaliśmy w interdyscyplinarnym zespole, wykorzystując doświadczenie i spojrzenie osób z różnych środowisk.

Najpierw wspólnie wypracowywaliśmy wizję Młynów – z jednej strony jako instytucji kultury nowocześnie zarządzanej przez Park Kultury – a z drugiej jako miejsca o znaczeniu społecznym, „miastotwórczym”.

Dziś wiemy już, że Młyny Rothera powinny stanowić (im)puls miasta.

Następnie poznaliśmy potrzeby użytkowników z dwóch kluczowych grup: bydgoskich rodzin oraz przedstawicieli branży kreatywnej. Podczas badań wykorzystaliśmy zarówno warsztaty badawcze jak i wywiady pogłębione.

W ostatnim etapie pracy w zespole projektowym określiliśmy kluczowe funkcjonalności dla poszczególnych przestrzeni w kompleksie Młynów Rothera, by na końcu zweryfikować założenia wraz z użytkownikami: przedstawicielami sektora kultury i organizacji społecznych.
Całość zwieńczyliśmy raportem zawierającym rekomendacje płynące z badań.

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ JAK PROWADZONE PRZEZ NAS BADANIA MOGĄ WESPRZEĆ TWÓJ PROJEKT

Skontaktuj się z nami!

+48 607 150 224

Subscribe to our newsletter