Nasze metody - Concordia Design
UE

Nasze metody

Ciągle doskonalimy metody i techniki, których używamy, bo zmieniają się potrzeby naszych klientów i wyzwania ekonomiczne. Stosujemy hybrydowe rozwiązania –wybieramy to, co najlepiej sprawdza się w biznesie.

Nasze Metody

Creativity thinking

To nasza autorska metoda projektowania, która jest efektem doświadczeń w zarządzaniu zespołami i stosowaniu technik kreatywnych w pracy z biznesem. Co jest w niej wyjątkowego?

  1. Sposób, w jaki dobierane są zespoły – na podstawie stylów działania i myślenia uczestników tworzymy różnorodne i zaangażowane zespoły.
  2. Skoki kreatywne – stosujemy techniki, które uruchamiają w uczestnikach „dziecko spontaniczne” i motywują do szukania nieszablonowych rozwiązań.
  3. Weryfikacja biznesowa rozwiązań – dbamy o to, aby rozwiązania były możliwe do wdrożenia, mieściły się w ramach czasowych i budżetowych oraz odpowiadały na potrzeby użytkownika.

Design thinking

Design Thinking  to usystematyzowane podejście do procesu innowacji, dzięki któremu powstają nowe produkty, usługi, procesy lub modele biznesowe. Głównymi założenia tej metody są:

  1. Koncentracja na użytkowniku –  zrozumienie jego potrzeb, wartości oraz motywacji.
  2. Kreatywna kolaboracja – wyzwalanie i stymulowanie kreatywności zespołu projektowego.
  3. Eksperymentowanie i testowanie hipotez – budowanie prototypów, zbieranie informacji zwrotnej i udoskonalanie pomysłów.
Design Thinking sprawia, że  usługi i produkty będą: pożądane przez klientów, wykonalne i  opłacalne.

Systematic Innovative Thinking (SIT)

Metoda umożliwia praktyczne podejście do tworzenia innowacji i rozwiązywania problemów. Zakłada, że innowacja to nie dzieło przypadku, ale precyzyjnie zaplanowany proces poszukiwania nowych pomysłów w warunkach ograniczeń. Metoda koncentruje się na inside the box, czyli tworzeniu najlepszych rozwiązań z zasobów, które są wewnątrz organizacji. SIT pozwala tworzyć rozwiązania, które możemy wykorzystywać m.in. do wprowadzania zmian w istniejących procesach, usługach i produktach. Jest to idealne rozwiązanie w czasach kryzysu, kiedy firmy muszą szybko adoptować się do zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej i działać w warunkach ograniczeń.

Service design

Service Design to metoda, która wspiera tworzenie innowacji w obszarze usług, w związku z rosnącymi oczekiwaniami klientów. Centralnym punktem jest tu użytkownik/klient – jego potrzeby, oczekiwania i preferencje. Proces projektowania usług jest zaplanowany tak, aby zapewnić klientowi wyjątkowe doświadczenie (customer experience) - zarówno na etapie szukania informacji o usłudze, w trakcie jej świadczenia, jak i po skorzystaniu z niej. Integralnymi elementami projektowania jest śledzenie każdego kroku użytkownika i ustalanie jego punktów styku z marką.  

Projektując rozwiązania, wykorzystujemy metody i techniki dostosowane do skali problemu.

Nasze Metody

Agile management

Z winne zarządzanie projektami to iteracyjne, przyrostowe podejście do organizacji pracy zespołów przy realizacji projektów. Tą metodę pracy wykorzystuje się w celu rozwoju nowych produktów i usług w sposób elastyczny i w interaktywnej formie. W tym podejściu zmiany są naturalnym elementem dostarczania projektu. Agile to wiele metodyk zwinnego zarządzania, m.in. Scrum, Feature Driven Development, Extreme Programming.

Visual thinking

Sposób rozwiązywania problemów i przedstawiania treści za pomocą narzędzi wizualnych. Jest to szczególnie ważne w świecie przeładowanym informacjami, ponieważ narzędzia wizualne to skuteczny sposób na przywrócenie jasności w myśleniu, podejmowaniu decyzji i w komunikacji.

Narzędzia coachingowe

Narzędzia coachingowe pomagają rozwijać zespół i zadbać o to, by działanie było bardziej efektywne. Dzięki zastosowaniu narzędzi coachingowych poszczególni członkowie zespołu stają się bardziej zaangażowani i zorientowani na osiąganie wyznaczonego celu.

FRIS®

FRIS® to nowe narzędzie diagnostyczno-rozwojowe. FRIS® trafnie określa i opisuje Twój naturalny sposób myślenia oraz działania. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym. FRIS® jest niezwykle pomocny w organizowaniu pracy zespołowej, rozwiązywaniu problemów z komunikacją i usprawnianiu procesów w firmach.

Skontakuj się z nami

+48 607 150 224

Subscribe to our newsletter