One pager FRIS/Gallup - Concordia Design

Czy modne testy są jak horoskopy, czyli kilka słów co da Ci praca z wynikami FRIS i Gallupa.

Rosnąca popularność różnego rodzaju testów określających rodzaj osobowości, style funkcjonowania, myślenia, działania czy talenty wynika z tego…

Że one działają i są nieocenionym wsparciem zarówno w indywidualnym rozwoju osobistym, jak i wzmacnianiu zespołowości – budowaniu wzajemnego zrozumienia i empatii, efektywniejszej komunikacji i optymalnym podziale obowiązków.
Warunkiem jest korzystanie ze sprawdzonych testów i narzędzi o wysokim poziomie rzetelności oraz współpraca z certyfikowanymi konsultantami_kami danego narzędzia przy omawianiu wyników czy przeprowadzaniu warsztatów zespołowych.
W Concordia Design wykorzystujemy badania FRIS i CliftonStrengths (potocznie zwane Gallupem), wspierając budowanie różnorodnych zespołów projektowych, rozwój indywidualny czy wzmacnianie zespołowości.

Które narzędzie może wesprzeć Ciebie, Twój zespół czy projekt?

FRIS służy do zrozumienia oraz prostego i trafnego opisu kluczowych różnic w sposobach myślenia i działania. Model ten opiera się o 4 perspektywy poznawcze: FAKTY – RELACJE – IDEE – STRUKTURY (w skrócie „FRIS”).
Wyjaśniają one jakie informacje uznajemy za najważniejsze w zetknięciu z nową sytuacją, gdy nie możemy odwołać się do swojego doświadczenia, wskazują, jakie procesy myślowe wykorzystujemy najsprawniej, czemu nadajemy największy priorytet oraz co najintensywniej wykorzystujemy.

Dzięki badaniu FRIS poznasz swój:

Styl Myślenia

Styl Myślenia - jest niezmienny i trwały. Opisany przez jedną i niezmienną perspektywę. W nowych sytuacjach doświadczenie nie podpowiada nam gotowych rozwiązań. Zazwyczaj wtedy reagujemy, wykorzystujemy informacje i podejmujemy decyzje w typowy dla siebie sposób. W psychologii poznawczej nazywa się go stylem poznawczym lub stylem myślenia.

Styl działania

Styl Działania - może ewoluować w czasie. Opisany przez kompozycję wszystkich używanych perspektyw. Styl Działania pokazuje jakimi perspektywami uzupełniasz Twój Styl Myślenia w działaniu i określa, w jakich sytuacjach możesz go najsprawniej wykorzystywać. Wynika nie tylko z naturalnych predyspozycji, ale również z doświadczeń i upodobań.

Co daje nam FRIS? Celem badania FRIS nie jest wartościowanie sposobów myślenia – każdy z nich ma swoje zalety, ale i swoje ograniczenia

 • FRIS daje zwiększenie świadomości swoich silnych i słabszych stron;
 • większą tolerancję dla odmiennych sposobów myślenia;
 • praktyczne narzędzie do szybszego zapobiegania i rozwiązywania konfliktów;
 • znajomość stylów myślenia i działania wpływa pozytywnie na poprawę komunikacji w zespole;
 • a także dopasowanie zadań w ramach projektów według preferencji poszczególnych osób w grupie.

Gallup

Narzędzie opiera się na założeniach psychologii pozytywnej, czyli dziedzinie psychologii zajmującej się dobrym samopoczuciem i ludzkim szczęściem (dobrostanem).
Don O. Clifton, twórca narzędzia, uznawany jest za “dziadka” właśnie psychologii pozytywnej oraz ojca psychologii opartej na budowaniu mocnych stron.

Stworzył on i opracował badanie potocznie zwane badaniem Gallupa (oficjalna nazwa narzędzia to CliftonStrengths, dawniej StrengthsFinder), wyodrębniając 34 cechy – talenty, z których każdy człowiek ma 5 dominujących, a ich rozwijanie jest kluczowe dla osiągania zawodowych i życiowych sukcesów oraz spełnienia i satysfakcji. Dominujące TOP5 talentowe jest unikalne dla każdej osoby w skali 1:33 miliony! Talenty podzielone są na 4 grupy talentowe: talenty wpływu, wykonawcze, strategicznego myślenia oraz budowania relacji. Grupy te określają ogólną charakterystykę i motywacje osób, u których dana grupa talentów dominuje.

Talenty

Talent jest naszą naturalną predyspozycją, powtarzającym się wzorcem zachowania, odczuwania i działania. W podejściu Gallupa chodzi o zidentyfikowanie i określenie swoich talentów, w które następnie inwestujemy i rozwijamy w kierunku wykształcenia mocnych stron, czyli świadomego i powtarzalnego działania, prowadzącego do pozytywnych rezultatów oraz realizacji zadań w bliski doskonałości sposób.

Co nam daje Gallup?

 • To narzędzie wspiera rozwój osobisty poprzez identyfikację i rozwój swoich mocnych stron.
 • Jest to przeciwieństwo konwencjonalnego modelu rozwoju, w którym diagnozujemy i określamy obszary do rozwoju, aby następnie tworzyć plany naprawcze.
 • W podejściu Gallupa realizujemy model rozwoju opartego na mocnych stronach, który polega na identyfikacji talentów i rozwijaniu mocnych stron.
 • Gallup pomaga w dogłębnym zrozumieniu swoich mocnych stron i tego, jak przyczyniają się (lub mogą przyczyniać) do osiągania przez nas sukcesów.
 • Narzędzie to świetnie sprawdza się także w pracy zespołowej - budowaniu wzajemnego zrozumienia i empatii, a także świadomości mocnych stron całego zespołu.

Mamy dla Was prezent!

Na hasło HASŁO macie od nas 10% rabatu na FRIS’a lub Gallupa dla Waszego zespołu.

Napisz do nas

Masz pytania, potrzeby, lub chcesz po prostu wpaść na kawę? Napisz do nas!


  Subscribe to our newsletter