Projektowanie usług

Jak podnieść efektywność organizacji, produktów i usług? Dzięki dobrze zaprojektowanym usługom! Zespół osób eksperckich Concordia Design pomoże Ci zacząć myśleć o ofercie i strukturze Twojej firmy przez pryzmat realnych potrzeb użytkowników i własnej strategii rozwoju. Wszystko po to, by uatrakcyjnić Twoje usługi, a w efekcie - stanąć krok przed Twoją konkurencją!
Skontaktuj się z nami

Co to jest service design?

Service design to strategiczne podejście projektowe. Podczas wspólnej pracy warsztatowej z pomocą osób eksperckich Concordia Design powstaje projekt nowej ścieżki klienta w oparciu o potrzeby użytkowników oraz firmy. Service design stawia człowieka w centrum projektowania, dzięki czemu tworzysz lepsze usługi dostosowane w pełni do potrzeb Twojej grupy docelowej oraz podkreślasz wartości, za którymi podążają Twoi klienci.

Service design jest dla Ciebie, jeśli:

  • wprowadzasz nowy produkt lub usługę,
  • zauważasz spadek satysfakcji klienta i chcesz zdiagnozować problem,
  • planujesz rozszerzenie biznesu - np. na inne rynki,
  • wprowadzasz nowe technologie lub usługi online,
  • chcesz wprowadzić innowacje do istniejącego już produktu lub usługi,
  • masz wyzwanie, które chcesz zdiagnozować i znaleźć gotowe do wdrożenia rozwiązania.

Co zyskasz wybierając projekowanie usług?

ZOPTYMALIZOWANĄ ŚCIEŻKĘ KLIENTA

, co sprawi, że kontakt odbiorcy z Twoją firmą zakończy się takim efektem, jakiego oczekujesz - przede wszystkim zrealizowanym koszykiem zakupowym.

OTRZYMASZ GOTOWE DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA

, które będą odpowiedzią na zdiagnozowane wyzwanie, co usprawni funkcjonowanie Twojej organizacji i wygeneruje realne zyski.

Zestaw wartości oparty o potrzeby odbiorców Twojej firmy, które wygenerują PRZYWIĄZANIE KLIENTA DO TWOJEJ ORGANIZACJI i jego większą satysfakcję - bo w dzisiejszych czasach sprzedaż i lojalność klienta to nie tylko dobra cena, lecz cała filozofia działania.

DOSTOSOWANIE PROCESÓW

do wielkości i stanu Twojej firmy, także w sytuacji rozwoju - masz pewność, że dobrze zaprojektowane usługi i procesy będą skalowalne również, gdy zdecydujesz się poszerzyć działalność.

OSZCZĘDNOŚCI

i zmniejszenie ryzyka biznesowego, ponieważ przygotowane przez nas rozwiązania są przebadane i testowane na realnej grupie odbiorców, dzięki temu jesteś doskonale przygotowany do wdrożenia - np. innowacyjnego produktu lub usługi.

Skontaktuj się z nami

Jak pracujemy? Poznaj etapy procesu projektowania usług.

EMPATYZOWANIE

Zaczynamy! W pierwszym kroku poznajemy twój biznes i rynek, na którym działasz. Identyfikujemy problemy i potrzeby klientów, rozmawiamy ze wszystkimi interesariuszami usługi: użytkownikami, inwestorami, pracownikami czy dostawcami. To czas researchów, badań, obserwacji. Wszystko po to, aby jak najlepiej zrozumieć obszar problemowy i zdefiniować cel projektu.

 

Działania i narzędzia oferowane w tym module: badania użytkowników, analiza kontekstu (trendy), mapowanie doświadczenia użytkownika, persony użytkowników, iteracyjny proces projektowy.

DEFINIOWANIE PROBLEMU

Czas wyciągnąć wnioski! Na podstawie zgromadzonych wywiadów i obserwacji definiujemy cele oraz KPI projektu. Na tym etapie mamy już bardzo jasno określone oczekiwania odbiorców i źródła występujących problemów. Nasze wyzwanie projektowe jest wyraźnie sprecyzowane. 

 

Działania i narzędzia oferowane w tym module: 

określanie celów SMART, mapowanie i definiowanie problemów, metoda HMW,  definiowanie i weryfikowanie KPI, praca warsztatowa z interesariuszami.    

GENEROWANIE POMYSŁÓW

Nadszedł czas poszukiwania rozwiązań. Łączymy różnorodne kompetencje i perspektywy, aby stworzyć jak najwięcej pomysłów i koncepcji. Następnie, zachowując kryteria oceny określone we wcześniejszych etapach, wybieramy rozwiązania, które są rzeczywistą odpowiedzią na potrzeby klienta i rynku, a także możliwe do sprawnego wdrożenia. 

 

Działania i narzędzia oferowane w tym module: sesyjne burze mózgów, techniki kreatywne, analiza benchmarkingu, analiza trendów, warsztaty zespołowe.

BUDOWANIE PROTOTYPÓW

Przechodzimy do testowania wybranych rozwiązań. Tworzymy prototypy, a następnie badamy doświadczenia użytkowników, wyłapując elementy i obszary, które powinny zostać poprawione i ulepszone. Sprawdzamy, czy zaproponowane odpowiedzi na wyzwania projektowe rzeczywiście realizują zakładane cele. 

 

Działania i narzędzia oferowane w tym module:tworzenie prototypów interaktywnych (na różnych poziomach dojrzałości), testy użyteczności, konsultacje z interesariuszami, tworzenie map ciepła

EWALUACJA

Zatrzymujemy się, aby obiektywnie ocenić przygotowane rozwiązania. Przyglądamy się efektom zmian, jakie wywołała u odbiorców projektowana usługa. Sprawdzamy, w jaki sposób realizuje ona strategie i cele firmy oraz potrzeby rynku. Budujemy świadomość wokół nowych rozwiązań i podejmujemy decyzje biznesowe o dalszym kierunku rozwoju.

 

Działania i narzędzia oferowane w tym module: sesyjne testy użytkowników, spotkania z interesariuszami, raportowanie i prezentacje. 

 

Zainteresował Cię proces service design? Chcesz umówić się na spotkanie, by określić Twoje potrzeby i wyzwania? Zapraszamy do kontaktu.

Napisz do nas

Masz pytania, potrzeby, lub chcesz po prostu wpaść na kawę? Napisz do nas!


    Subscribe to our newsletter