Zarządzanie zmianą – Change Management | Concordia Design

Zarządzanie zmianą

Change management, czyli zarządzanie zmianą to proces mający na celu zwiększenie naszej przewagi konkurencyjnej i krok przybliżający nas do realizacji strategii biznesowej. Aby przeprowadzić organizację przez zmianę, należy oprócz aspektów technologicznych wypracować takie taktyki, które uwzględnią również potrzeby naszych interesariuszy.
Skontaktuj się z nami

Co zyskasz Ty i Twój biznes?

Dowiesz się, jak możesz zarządzać procesem zmian w Twojej  organizacji:

– nauczysz się rozpoznawać różne postawy i reakcje w obliczu zmian,

– zaprojektujesz z nami proces komunikacji zmiany,

– będziesz gotowy_a na przeprowadzenie Twojego zespołu przez kolejne zmiany w organizacji.

Jak możemy Cię wesprzeć?

  • projektujemy zmiany w organizacjach – od momentu zdefiniowania wyzwań, przez kreowanie rozwiązań, aż po ustalenie taktyk i wdrożenie, równolegle projektując odpowiednią komunikację zmiany
  • wspieramy poszczególne etapy zmiany, projektując narzędzia i niwelujące opór w organizacji
  • wyposażamy liderów w kompetencje niezbędne do prowadzenia projektów transformacji
  • uczymy liderów łączenia umiejętności przywódczych z metodami projektowymi, takimi jak: design thinking, agile oraz zarządzanie rozproszonym zespołem
  • uczymy krytycznego myślenia i przywództwa, które inspiruje i motywuje różne pokolenia pracowników (feedback, motywowanie, budowanie autorytetu, zarządzanie rozproszonymi strukturami, filozofia nowoczesnej sprzedaży)
  • zmieniamy edukację i system rozwoju pracowników w organizacjach (projektowanie edukacji, rekrutacja i adaptacja nowych pracowników, development centre)

Napisz do nas

Masz pytania, potrzeby, lub chcesz po prostu wpaść na kawę? Napisz do nas!


    Subscribe to our newsletter