Jednym głosem – Muzycy dla Ukrainy

Kategorie: ,

W odpowiedzi na wydarzenia w Ukrainie, Stowarzyszenie Inicjatyw
Artystycznych „Mosty Kultury” zaprasza Państwa na koncert charytatywny pt.:
„Jednym głosem – Muzycy dla Ukrainy”.

Repertuar wydarzenia stanowi muzyczny dialog dwóch narodów, który
pozwala przyjrzeć się bliżej wzajemnym wpływom oraz przenikaniu się
polskiej i ukraińskiej kultury.
Obok znakomitych wrocławskich artystów wystąpią nasi przyjaciele z
Ukrainy, prezentując utwory instrumentalne oraz pieśni. Koncert jest
okazją do zapoznania się ze sztuka obydwu narodów, jednak najważniejszą
jego ideą jest budowanie zdrowych relacji i współpracy między Polakami
i Ukraińcami.

Podczas koncertu uruchomiona będzie zbiórka funduszy na wspieranie
świetlic dla dzieci z Ukrainy, w których uzyskają one pomoc psychologiczną oraz możliwość uczestnictwa w zajęciach adaptacyjnych.
https://zrzutka.pl/dziecizukrainy
Termin: 1 kwietnia
godzina 19.00
Wstęp wolny