“Wezbranie” – wystawa Cecylii Malik

Kategoria:

Od 21 października, w Przystani Sztuki możecie obejrzeć wystawę Cecylii Malik.

Zdjęcia pokazane w ramach wystawy „Wezbranie” to dokumentacja performance’ów, happeningów i protestów w obronie rzek.

Akcje powstały jako niezgoda na zło i wydarzyły się dzięki współpracy wielu osób. „Wezbranie” jest też o wspólnotach, o siostrzeństwie, przyjaźni, macierzyństwie. W fotografiach zobaczysz, jak aktywizm łączy ludzi i wzmacnia relacje, ale i na odwrót – jak dzięki przyjaźni i relacji możemy być skutecznymi aktywistkami i aktywistami.

Zdjęcia pochodzą z akcji i projektów, które miały miejsce w ostatnich latach.

🏞 „6 rzek”
Fotografie z 2011 i 2012 roku, powstałe podczas spływu wszystkimi krakowskimi rzekami przy pomocy ręcznie zrobionej łódki.

Powstał też cykl fotografii we współpracy z Piotrem Dziurdzią i film „6 Rzek” wspólnie z Piotrem Pawlusem. Projekt „6 rzek” był źródłem i początkiem rzecznego aktywizmu oraz wspólnot związanych z rzeką, takich jak Wodna Masa Krytyczna.

🐟 „Ryby”
Zdjęcia z rzeźbami-rybami to wspólny projekt Cecylii Malik i Piotra Dziurdzi. Jest to cykl rzeźb i obiektów dedykowany wiślanym rybom migrującym, takim jak: łosoś, troć wędrowna, certa, jesiotr. Ryby mają swoje premiery podczas kolejnych Wodnych Mas Krytycznych. Pływanie na nich jest performancem.

📷 Zdjęcia dokumentujące happeningi Kolektywu Siostry Rzeki.
✅ 2018 protesty przeciwko budowie zapory w Siarzewie ,
✅ 2019 Moda na Rzeki – powstanie kolekcji recyclingowych strojów kąpielowych i protesty w obronie Wisły w formie Pokazów Mody,
✅ 2020 – Protest Krów – przeciw budowie zbiornika Kąty Myscowa i zalaniu wioski Myscowa oraz przesiedlaniu mieszkańców,
✅ 2021 – Kolekcja kapeluszy ryb – stworzona we współpracy z Maruną Gosią Grodzką; Ryby kapelusze były częścią stroju Strażniczki Doliny Wisłoki i były częścią happeningu przeciwko budowie zapory, zbiornika i dewastowaniu przyrody Mahurskiego Parku Narodowego,
✅ 2022 – Happening symbolicznego nalania wody do znikającej rzeki „Oddajcie wodę Sztole”; Protest przeciwko likwidacji rzeki Sztoły przez kopalnie cynku i ołowiu w Olkuszu.

Fundacja Vox Artis
Concordia Design
Miasto Poznań